Ga naar de inhoud

Vergunningen en ontheffingen

In elke gemeente zijn vergunningen voor bedrijven. Soms zijn er ook ontheffingen nodig. Op deze pagina vindt u een korte toelichting op een aantal vergunningen en regels waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Omgevingsvergunning (i.p.v. de voormalige Gebruiksvergunning)

Als er sprake is van risico's, bijvoorbeeld als er grote groepen mensen gelijktijdig gebruikmaken van een pand of bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, heeft u een Omgevingsvergunning nodig.
De Omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van een groot aantal vergunningen, waaronder de voormalige Gebruiksvergunning. Voorschriften voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand, vallen nu dus onder de Omgevingsvergunning.

Reclamevergunning

Voor het aanbrengen van reclame op uw bedrijfspand, heeft u een Reclamevergunning nodig. U mag ook niet zomaar reclamemateriaal verspreiden, daarvoor kunt u een ontheffing aanvragen.

Winkeltijdenwet

In mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met eenvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Op grond van de gewijzigde wet blijven de wettelijke verboden voor winkelopenstelling op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 bestaan. Gemeenten mogen nu wel zelf bepalen of zij vrijstelling of ontheffing verlenen van de verboden. In de gemeente Borger-Odoorn heeft dit geleid tot een gewijzigde verordening winkeltijden. Hierin is bepaald dat winkels op alle dagen van 6.00 tot 22.00 geopend mogen zijn.

Horecavergunning

Als horecabedrijf of slijterij moet u een drank- en horecavergunning hebben. Dit is verplicht op grond van de drank- en horecawet. Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw horecazaak aan de eisen van de drank- en horecawet voldoet.