Ga naar de inhoud

Vergunningen en ontheffingen

In elke gemeente zijn vergunningen voor bedrijven. Soms zijn er ook ontheffingen nodig. Op deze pagina vindt u een korte toelichting op een aantal vergunningen en regels waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Omgevingsvergunning

Als er sprake is van risico's, bijvoorbeeld als er grote groepen mensen gelijktijdig gebruikmaken van een pand of bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, heeft u een omgevingsvergunning nodig.
De Omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van een groot aantal vergunningen, waaronder de voormalige Gebruiksvergunning. Voorschriften voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand, vallen nu dus onder de omgevingsvergunning.

Reclamevergunning

Voor het aanbrengen van reclame op uw bedrijfspand, heeft u een Reclamevergunning nodig. U mag ook niet zomaar reclamemateriaal verspreiden, daarvoor kunt u een ontheffing aanvragen.

Winkeltijden

Op grond van de Winkeltijdenwet is winkelopenstelling op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 verboden. In de gemeente Borger-Odoorn geldt daarop een aantal uitzonderingen. In de verordening winkeltijden is bepaald dat winkels van 06.00 tot 22.00 geopend mogen zijn op: 

  • Alle werkdagen (maandag tot en met zaterdag)
  • Zondagen 
  • De volgende feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

Op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december mogen winkels tot 19.00 geopend zijn.

Horecavergunning

Als horecabedrijf of slijterij moet u een drank- en horecavergunning hebben. Dit is verplicht op grond van de drank- en horecawet. Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw horecazaak aan de eisen van de drank- en horecawet voldoet.