Ga naar de inhoud

Borger Centrum

In 2012 is het plan 'Hart voor Borger' gepresenteerd aan de inwoners. In de afgelopen periode bleek echter dat dit plan niet gerealiseerd kan worden, als gevolg van de economische situatie, maatschappelijke ontwikkelingen (zoals de toename van het online winkelen) en veranderende regelgeving (zoals in de zorgsector).

Omdat het voormalige ontmoetingscentrum in Borger sinds 1 januari 2014 deels leeg staat, zal dit deel op korte termijn gesloopt worden. Tegelijkertijd wordt de vernieuwing van het centrum als zo urgent ervaren dat er op 24 en 25 april een herstart van het vernieuwingstraject heeft plaatsgevonden. Een aantal van de oorspronkelijke doelstellingen is gebleven, maar er is ook een aantal belangrijke uitgangspunten veranderd. De ambitie die ook te zien was in het plan 'Hart voor Borger' blijft bijvoorbeeld overeind, maar de afhankelijkheid van externe partijen is beperkt. Bovendien ligt er in het nieuwe traject meer nadruk op de karakteristiek van een Drents dorp: meer groen in de vorm van een brink, maar wel zodanig dat er ruimte is voor evenementen en activiteiten.

Dit alles is uitgewerkt in 'Borger, centrumlandschap', een plan waarmee de gemeente onafhankelijk van externe invloeden een nieuwe inrichting van het centrum kan realiseren. Dit centrumlandschap vormt de basis van een groeimodel, waarin de gemeente samen met andere partijen nieuwe (bouw)ontwikkelingen kan oppakken. Daarmee werken we toe naar een situatie die de ambities voor Borger Centrum weerspiegelt.

> Lees meer over het plangebied en de fasering
> Bekijk de actuele stand van zaken op Bouwenaanborger.nlSchets


 Schets

(Schetsen: september 2014)