Ga naar de inhoud

Gebiedsagenda De Monden

Het aantal inwoners van het Mondengebied zal de komende jaren dalen, en de mensen die er wonen zullen ouder zijn. Dat heeft natuurlijk gevolgen. Minder huishoudens en schoolgaande kinderen bijvoorbeeld, en juist meer vraag naar zorg en woonvormen voor ouderen. Het is goed om ons daar alvast op voor te bereiden. Dat doen we door samen met inwoners en een aantal organisaties een gebiedsagenda te maken, met concrete projecten en afspraken. We richten ons daarmee op de dorpen 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond. 

Uw mening

De afgelopen maanden hebben we inwoners en organisaties gevraagd hoe het is om in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond of Valthermond te wonen en te leven. Tijdens bijeenkomsten met onder andere ouderen, jongeren, ouders en ondernemers. Maar ook via een online vragenlijst die ruim 350 mensen hebben ingevuld. We zijn erg blij met de meningen die we hebben verzameld. Die maken namelijk duidelijk waar in het gebied écht behoefte aan is.

Dorpsbijeenkomsten september

De resultaten die we in de dorpen hebben opgehaald presenteren we in september tijdens drie dorpsbijeenkomsten. Vervolgens maken we samen met inwoners graag plannen om een aantal projecten te gaan uitvoeren. Inwoners krijgen eind augustus/begin september een uitnodigingsbrief in de bus. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende dagen en locaties:

 

  • Valthermond maandag 17 september, 19.30-21.30 uur, ‘t Brughuus 
  • 1e Exloërmond dinsdag 18 september, 19.30-21.30 uur, De Badde 
  • 2e Exloërmond woensdag 19 september, 19.30-21.30 uur, basisschool De Wegwijzer

Partners

De gemeente Borger-Odoorn werkt voor de gebiedsagenda De Monden samen met woningcorporatie Woonservice, welzijnorganisatie Andes, de sociale teams, scholen, ondernemers en de gezondheidszorg.  

Herinrichting Roelof Tuinstraat en Harm Tiesingstraat

Onder de noemer 'De Monden in beweging' zijn in 2017 samen met bewoners plannen gemaakt voor de herinrichting van de Roelof Tuinstraat in Valthermond en de Harm Tiesingstraat in 2e Exloërmond. Door sloop van een aantal woningen kwam hier ruimte vrij, die opnieuw wordt ingevuld. De uitvoering van deze plannen wordt gefinancierd door de gemeente, Woonservice en de provincie Drenthe (subsidie Vitaal Platteland). In de de eindnotitie De Monden in beweging - ruimtelijke transitie in Valthermond en 2e Exloërmond leest u meer over dit traject.