Ga naar de inhoud

Openbare verlichting buitengebied

Overzichtskaart buitengebied

De openbare verlichting langs de wegen buiten de bebouwde kom is op een aantal plaatsen sterk verouderd. Daarom vervangt de gemeente fasegewijs de verouderde lichtmasten en maakt hierbij gebruik van nieuwe, energiezuinige lampen. Op plaatsen waar de verkeers- en sociale veiligheid niet in het geding is, kunnen we ook toe met minder straatverlichting. Dat levert een flinke besparing op en is beter voor het milieu.  

In voorgaande jaren zijn al twee fasen uitgevoerd, dit betrof de zuidelijke helft van de gemeente. De voorbereiding van de derde fase is bijna klaar. Het betreft de straatverlichting in het buitengebied van Buinerveen, Nieuw-Buinen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen, Bronneger, Buinen, Drouwen en Borger. Het gebied is in een lichte tint aangegeven op de plattegrond in de bijlage. 

Vorig jaar zijn in het gemeentehuis van Exloo twee informatieavonden gehouden. Ook zijn aan de deelnemers enquĂȘteformulieren uitgereikt. De opmerkingen hebben wij zoveel mogelijk verwerkt op de tekeningen.

Op dinsdag 8 mei 2018 hebben wij een laatste inloopavond gehouden om de gewijzigde plannen nog eenmaal te presenteren. De opmerkingen uit deze avond worden nu onderzocht en zo mogelijk verwerkt. Eind juni 2018 worden de definitieve tekeningen gepubliceerd op deze pagina. Uitvoering vindt in het najaar van 2018 plaats.

 

Vragen

Mocht u over dit onderwerp telefonisch contact willen, dan kunt tijdens kantooruren bellen met de heer P. Postema, T 14 0591.