Ga naar de inhoud

Openbare verlichting buitengebied

Overzichtskaart buitengebied

De openbare verlichting langs de wegen buiten de bebouwde kom is op een aantal plaatsen sterk verouderd. Daarom vervangt de gemeente fasegewijs de verouderde lichtmasten en maakt hierbij gebruik van nieuwe, energiezuinige lampen. Op plaatsen waar de verkeers- en sociale veiligheid niet in het geding is, kunnen we ook toe met minder straatverlichting. Dat levert een flinke besparing op en is beter voor het milieu.  

In voorgaande jaren zijn al twee fasen uitgevoerd, dit betrof de zuidelijke helft van de gemeente. De voorbereiding van de derde fase is bijna klaar. Het betreft de straatverlichting in het buitengebied van Buinerveen, Nieuw-Buinen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen, Bronneger, Buinen, Drouwen en Borger. Het gebied is in een lichte tint aangegeven op de plattegrond in de bijlage. 

Vorig jaar zijn in het gemeentehuis van Exloo twee informatieavonden gehouden. Ook zijn aan de deelnemers enquêteformulieren uitgereikt. De opmerkingen hebben wij zoveel mogelijk verwerkt op de tekeningen.

Voordat we het plan definitief vaststellen, willen we graag nog éénmaal de plannen met u afstemmen. Daarom nodigen we u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 8 mei tussen 19.00 en 20.30 uur in Verenigingsgebouw Het Tussendiep, Kerklaan 2 in Nieuw-Buinen. Wij lichten dan de tekeningen toe en praten er daar graag met u over door. Ook kunt u via het formulier nog een reactie geven.

Tekeningen

Overzichtstekening

Dorpsstraat, Molenweg + Spoorstraat Bronneger (F03-01)

Dorpsstraat, Drouwenerstraat, Gasselterstraat, Weermaasdijk, Bronnegerveen (F03-02)

Noorderstraat - Buinerveen (F03-03)

Bronnegerstraat en Borgerderstraat, Borger (F03-04)

Bronnegerstraat, Kanaalstraat - Buinen (F03-05)

Hoofdstraat - Buinen (F03-06)

Lemenweg, Stobbenweg - Drouwen (F03-07)

Hoofdstraat, Noorderstraat, Verbindingsweg - Drouwenerveen (F03-11)

Zuideind - Drouwenerveen (F03-12)

Gasselterstraat - Bronneger (F03-14)

Buinerstraat - Borger (F03-18)

Gasselterstraat - Drouwen (F03-15)

 

Vragen

Mocht u over dit onderwerp telefonisch contact willen, dan kunt tijdens kantooruren bellen met de heer P. Postema, T 14 0591.