Ga naar de inhoud

Openbare verlichting buitengebied

Overzichtskaart buitengebied

De openbare verlichting langs de wegen buiten de bebouwde kom is op een aantal plaatsen sterk verouderd. Daarom vervangt de gemeente fasegewijs de verouderde lichtmasten en maakt hierbij gebruik van nieuwe, energiezuinige lampen. Op plaatsen waar de verkeers- en sociale veiligheid niet in het geding is, kunnen we ook toe met minder straatverlichting. Dat levert een flinke besparing op en is beter voor het milieu.  

In voorgaande jaren zijn al twee fasen uitgevoerd, dit betrof de zuidelijke helft van de gemeente. De derde fase is nu in voorbereiding. Het betreft de straatverlichting in het buitengebied van Buinerveen, Nieuw-Buinen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen, Bronneger, Buinen, Drouwen en Borger. Het gebied is in een lichte tint aangegeven op de plattegrond in de bijlage. 

Inmiddels zijn in het gemeentehuis van Exloo twee informatieavonden gehouden. Ook zijn aan de deelnemers enquĂȘteformulieren uitgereikt. Nadat deze formulier bij de gemeente zijn binnengekomen worden de plannen aangepast naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen. Deze nieuwe tekeningen worden daarna op deze website gepubliceerd, waarna nog gereageerd kan worden. Naar verwachting zullen de tekeningen medio april 2018 hier geplaatst worden.

Vragen

Mocht u over dit onderwerp telefonisch contact willen, dan kunt tijdens kantooruren bellen met de heer P. Postema, T 14 0591.