Ga naar de inhoud

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Zitting windpark Raad van State op 14 en 15 september

Na de terinzagelegging van de stukken over het windpark in de Veenkoloniën, is nu bekend dat de zitting van de Raad van State plaatsvindt op 14 en 15 september 2017.

Drie rechters buigen zich over de achttien beroepsschriften die zijn ingediend. Tijdens de zitting bevragen zij de indieners van de beroepsschriften over hun bezwaren en de minister over zijn plannen rond het windpark. Dit zal de laatste stap zijn in de besluitvorming over de komst van het windpark. De uitspraak van de Raad van State, die eind dit jaar wordt verwacht, is dan onherroepelijk. De zitting is openbaar en belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn.

In deze procedure konden de betrokken gemeenten zelf geen bezwaar indienen, omdat de crisis- en herstelwet dit verhindert. Een belangrijk punt dat nog ter discussie staat is de vraag of de inwoners van het windparkgebied goed zijn meegenomen in het proces.   

Of en hoe het proces rond de komst van het windpark zijn vervolg krijgt is afhankelijk van de uiteindelijke uitspraak van de Raad van State na deze zitting.

Persberichten

Gemeenten vinden afwijzen motie over windparken onbegrijpelijk (19 januari 2017)

Luistersessies windpark met burgemeester Jan Seton (9 januari 2017)

Minister Kamp moet alternatief zoeken voor minder windturbines in windpark Veenkoloniën (9 juni 2016)

Commissie MER; Milieueffectrapport windpark (18 november 2015)

Aa en Hunze en Borger-Odoorn starten kort geding tegen Rijk (17 november 2015)

Brief Borger-Odoorn aan minister Kamp: Rijk niet bevoegd (14 juli 2015)

College Borger-Odoorn wil windmolens ‘aan tafel’ bestrijden (30 juni 2015)

Minister Kamp naar windgebied Veenkoloniën (Provincie Drenthe, 19 mei 2015)

Publicatie Week in Week; besluit minister Kamp (12 mei 2015)

Windmolenbesluit minister Kamp onaanvaardbaar en onbegrijpelijk (10 februari 2015)

Rijk geeft duidelijkheid over aantal en plaats windmolens in de Veenkoloniën (Provincie Drenthe, 9 februari 2015) 

Meer informatie:

www.drentsemondenoostermoer.nl en www.platformstorm.nl