Ga naar de inhoud

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Stand van zaken procedure windpark

Minister Kamp heeft het Rijksinpassingsplan vastgesteld en vervolgt zijn procedure voor realisatie van het windpark met het verlenen van omgevingsvergunningen voor het bouwen van de windmolens.

De minister heeft besloten om de 5 windmolens in de lijn ten zuiden van Drouwenermond te schrappen uit het ontwerp inpassingsplan. Binnen Borger-Odoorn komen dan 29 windmolens. De verlichting bovenop de windmolens zal niet knipperend, maar vastbrandend worden uitgevoerd. De molens binnen het LOFAR-gebied worden technisch aangepast om elektromagnetische straling te verminderen.

Persberichten

Gemeenten vinden afwijzen motie over windparken onbegrijpelijk (19 januari 2017)

Luistersessies windpark met burgemeester Jan Seton (9 januari 2017)

Minister Kamp moet alternatief zoeken voor minder windturbines in windpark Veenkoloniën (9 juni 2016)

Commissie MER; Milieueffectrapport windpark (18 november 2015)

Aa en Hunze en Borger-Odoorn starten kort geding tegen Rijk (17 november 2015)

Brief Borger-Odoorn aan minister Kamp: Rijk niet bevoegd (14 juli 2015)

College Borger-Odoorn wil windmolens ‘aan tafel’ bestrijden (30 juni 2015)

Minister Kamp naar windgebied Veenkoloniën (Provincie Drenthe, 19 mei 2015)

Publicatie Week in Week; besluit minister Kamp (12 mei 2015)

Windmolenbesluit minister Kamp onaanvaardbaar en onbegrijpelijk (10 februari 2015)

Rijk geeft duidelijkheid over aantal en plaats windmolens in de Veenkoloniën (Provincie Drenthe, 9 februari 2015) 

Meer informatie:

www.drentsemondenoostermoer.nl en www.platformstorm.nl