Ga naar de inhoud

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Uitspraak Raad van State: windpark mag worden aangelegd

Op woensdag 21 februari 2018 deed de Raad van State uitspraak naar aanleiding van de zitting die plaatsvond op 14 en 15 september 2017. Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze mag worden aangelegd. De bezwaren van omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties tegen het park met 45 windmolens zijn ongegrond verklaard.

In deze procedure konden de betrokken gemeenten zelf geen bezwaar indienen, omdat de crisis- en herstelwet dit verhindert.     

Persberichten

College Borger-Odoorn: gebrek draagvlak windpark niet te negeren (21 februari 2018)

Gemeenten vinden afwijzen motie over windparken onbegrijpelijk (19 januari 2017)

Luistersessies windpark met burgemeester Jan Seton (9 januari 2017)

Minister Kamp moet alternatief zoeken voor minder windturbines in windpark Veenkoloniën (9 juni 2016)

Commissie MER; Milieueffectrapport windpark (18 november 2015)

Aa en Hunze en Borger-Odoorn starten kort geding tegen Rijk (17 november 2015)

Brief Borger-Odoorn aan minister Kamp: Rijk niet bevoegd (14 juli 2015)

College Borger-Odoorn wil windmolens ‘aan tafel’ bestrijden (30 juni 2015)

Minister Kamp naar windgebied Veenkoloniën (Provincie Drenthe, 19 mei 2015)

Publicatie Week in Week; besluit minister Kamp (12 mei 2015)

Windmolenbesluit minister Kamp onaanvaardbaar en onbegrijpelijk (10 februari 2015)

Rijk geeft duidelijkheid over aantal en plaats windmolens in de Veenkoloniën (Provincie Drenthe, 9 februari 2015) 

Meer informatie:

www.drentsemondenoostermoer.nl en www.platformstorm.nl