Ga naar de inhoud

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Belanghebbende inwoners van de gemeente Borger-Odoorn kunnen planschadevergoeding aanvragen vanwege de komst van het windpark. Zie de uitspraak van de Raad van State en de kaart met de exacte locaties van de windmolens.

Aanvraag planschadevergoeding indienen

 • Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) vindt u informatie over planschade en een link met het aanvraagformulier. U downloadt en print het formulier en vult deze in.
 • Het ingevulde formulier stuurt u naar:
  Burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,
  Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Afhandeling aanvraag:

 • De gemeente Borger-Odoorn stuurt uw schriftelijke aanvraag door naar RvO, afdeling Planschade. Omdat de gemeente de planschadeaanvraag niet zelf in behandeling neemt en afhandelt, hoeft u geen gemeentelijke leges te betalen.
 • RvO stuurt u als aanvrager een ontvangstbevestiging en berekent u namens de rijksoverheid € 300,- behandelingskosten.
 • RvO laat het onafhankelijk bureau Thorbecke beoordelen of er sprake is van planschade en de eventuele hoogte hiervan.
 • Er komt een beslissing op de ingediende aanvraag. Wordt planschade afgewezen, dan ontvangt u genoemd bedrag niet terug. Wordt planschade wel toegekend, dan krijgt u naast het schadebedrag ook de behandelingskosten van € 300,- terug.
  Alle planschadevergoedingen zijn uiteindelijk voor rekening van de initiatiefnemers van het windpark. 

Gebiedsfonds

De provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark willen een jaarlijks bedrag gaan storten in een gebiedsfonds Wind. Aan de gemeente is gevraagd daartoe ook over te gaan. Na de zomervakantie zal op regie van de provincie een bijeenkomst worden georganiseerd om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een in te stellen gebiedsfonds.

Voorop staat dat de besteding van gelden in zo'n fonds door de inwoners in het windgebied zelf moet worden bepaald.

Persberichten

Windparkgemeenten stellen aantal windturbines bij Rijk ter discussie met brief aan minister Wiebes en bijlagen (16-11-2018)

Burgemeester Seton over dreigbrieven windpark: "We zijn hier recht voor z'n raap, maar blijven van anderen af." (24 juli 2018)

College Borger-Odoorn: gebrek draagvlak windpark niet te negeren (21 februari 2018)

Gemeenten vinden afwijzen motie over windparken onbegrijpelijk (19 januari 2017)

Luistersessies windpark met burgemeester Jan Seton (9 januari 2017)

Minister Kamp moet alternatief zoeken voor minder windturbines in windpark Veenkoloniën (9 juni 2016)

Commissie MER; Milieueffectrapport windpark (18 november 2015)

Aa en Hunze en Borger-Odoorn starten kort geding tegen Rijk (17 november 2015)

Brief Borger-Odoorn aan minister Kamp: Rijk niet bevoegd (14 juli 2015)

College Borger-Odoorn wil windmolens ‘aan tafel’ bestrijden (30 juni 2015)

Minister Kamp naar windgebied Veenkoloniën (Provincie Drenthe, 19 mei 2015)

Publicatie Week in Week; besluit minister Kamp (12 mei 2015)

Windmolenbesluit minister Kamp onaanvaardbaar en onbegrijpelijk (10 februari 2015)

Rijk geeft duidelijkheid over aantal en plaats windmolens in de Veenkoloniën (Provincie Drenthe, 9 februari 2015) 

Meer informatie:

www.drentsemondenoostermoer.nl en www.platformstorm.nl