Ga naar de inhoud

Besluitvorming

Voor plannen met een grootte van meer dan 100 Megawatt is de rijkscoƶrdinatieregeling van toepassing. Dit geldt ook voor de besluitvorming rond het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. In onderstaande correspondentie leest u de afwegingen en besluiten van het Ministerie van EZ en de gezamenlijke reacties van de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze hierop.

Brief ministerie d.d. 12-04-2017 (besluiten ter inzage 7-4 t/m 19-5-2017 en kennisgeving Staatscourant)

Brief minister Kamp aan Tweede Kamer d.d. 19-01-2017 (Invulling moties inzake alternatieven voor windenergie op land)

Brief aan minister Kamp d.d. 22-12-2016 (gezamenlijke brief Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal; reactie op motie Tweede Kamer)

Brief aan Tweede kamer d.d. 19-12-2016 (plannen voor zonne-akkers in Borger-Odoorn)

Brief min. EZ d.d 19-09-2016 (besluit en toelichting vaststelling Rijksinpassingsplan)

Brief min. EZ d.d. 16-12-2015 (overname vergunningverlening windpark)

Brief min. EZ d.d. 90-11-2015 (minister Kamp houdt vast aan standpunt RCR)

Brief Veltman Advocatenkantoor d.d. 22-10-2015 (verzoek om af te zien van RCR)

Brief min. EZ d.d. 02-09-2015 (reactie minister Kamp op bevoegdheidsvraagstuk)

Brief aan minister Kamp d.d. 09-07-2015 (Rijk niet bevoegd)

Aanvullend memo Advocatenkantoor Veltman d.d. 30-06-2015 (RCR-regeling niet van toepassing)

Memo Advocatenkantoor Veltman d.d. 24-06-2015 (traject vergunningverlening)

Digitale brief wethouder Freek Buijtelaar d.d. 19-05-2015 (aan inwoners gemeente: standpunt gemeente)

Brief ministerie EZ d.d. 03-02-2015 (locaties windpark)

Brief min. EZ d.d. 03-04-2015 (start procedure Rijksinpassingsplan)

Brief Provincie Drenthe d.d. 16-04-2014 (realisatieproces windpark)

Brief ministerie EZ d.d. 10-03-2014 (ruimtelijke onderbouwing, RCR, draagvlak, verdere proces)

Brief aan minister Kamp d.d. 29-01-2014 (realisatie windpark in Borger-Odoorn en Aa en Hunze)

Brief aan Provinciale Staten d.d. 29-01-2014 (gezamenlijke brief Borger-Odoorn en Aa en Hunze over uitbreiding zoekgebied)

Brief aan minister Kamp d.d. 29-01-2014 (realisatie windparken)

Brief ministerie EZ aan Tweede Kamer d.d. 07-01-2014 (windenergie provincie Drenthe)