Ga naar de inhoud

Procedure

Volgens de definitieve uitspraak van de Raad van State op 22 februari 2018 mag het windpark De Drentse Monden en Oostermoer worden aangelegd in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De uitspraak volgde op de zitting die plaatsvond op 15 en 16 september 2017. Volgens de Crisis- en Herstelwet mocht de gemeente Borger-Odoorn niet in beroep gaan tegen het vastgestelde Rijksinpassingsplan.

Wijziging rijksinpassingsplan

Op 19 september 2016 stelden de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu het rijksinpassingsplan windpark Drenthe gewijzigd vast. 

Minister Kamp besloot om de 5 windmolens in de lijn ten zuiden van Drouwenermond te schrappen uit het ontwerp inpassingsplan. Binnen Borger-Odoorn komen dan 29 windmolens. De verlichting bovenop de windmolens zal niet knipperend, maar vastbrandend worden uitgevoerd. De molens binnen het LOFAR-gebied worden technisch aangepast om elektromagnetische straling te verminderen.  

Op 5 oktober 2016 vergaderde de Tweede Kamer Commissie Economische Zaken over het Energieakkoord. Meerdere commissieleden hebben Minister Kamp gevraagd de besluitvorming omtrent het rijksinpassingsplan windpark Drenthe te heroverwegen. Dit zou suggereren dat de Tweede Kamer nog een formele positie heeft in de besluitvorming omtrent het rijksinpassingsplan. De juridische dienst van de Tweede Kamer geeft echter aan dat de ministers van EZ en I&M binnen hun bevoegdheid een besluit hebben genomen.

Gebiedsvisie windenergie

In 2013 heeft de gemeente samen met de provincie Drenthe en de gemeenten Emmen, Coevorden en Aa en Hunze de gebiedsvisie windenergie opgesteld. De gebiedsvisie was bedoeld om mogelijke locaties voor het windpark aan te wijzen die de inbreuk op het landschap en de persoonlijke leefomgeving zoveel mogelijk beperken. Hiermee probeerden provincie en gemeente tegenwicht te bieden aan de omvangrijke plannen die door initiatiefnemers zijn ingediend. Lees ook het standpunt van de gemeente (7 juli 2014).

Bekijk hier de gebiedsvisie en de informatiefilm op YouTube: Gebiedsvisie Windenergie Drenthe.

In november 2014 heeft de gemeente samen met de gemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal een draagvlakonderzoek laten uitvoeren.

Relevante stukken

Arrest Hof den Haag d.d. 10-05-2016 (uitspraak hoger beroep d.d. 11-04-2016 met argumentatie)

Dagvaarding d.d. 25-02-2016

Gezamenlijke zienswijze ontwerp Rijksinpassingsplan windpark d.d. 18-04-2016 (ingediend door gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze)

Uitspraak kort geding d.d. 03-02-2016 (uitspraak over bevoegdheid over procedure windpark en toepassen RCR-regeling)

Pleitnotitie Borger-Odoorn en Aa en Hunze, Mr. J. Veltman

Pleitnotitie Staat der Nederlanden, Mr. E.C.M. Schippers