Ga naar de inhoud

Zonneakkers

> Direct aanmelden voor een van de bijeenkomsten over zonneakkers 

Duurzame energie: een belangrijke opgave

De wereld staat voor een belangrijke opgave: duurzamer energie opwekken. Dat geldt voor Nederland, voor Drenthe en dus ook voor Borger-Odoorn. Als gemeente willen we hieraan meewerken door initiatieven vanuit de samenleving waar mogelijk te ondersteunen. Omdat we zuinig willen omgaan met onze planeet, maar ook omdat duurzame energie allerlei andere voordelen biedt, bijvoorbeeld op het vlak van economische ontwikkeling.

Dialoog en draagvlak

De verschillende invalshoeken van duurzame energie zijn niet goed belicht bij de plannen voor windmolens in ons gebied. De Rijksoverheid heeft daarbij onvoldoende oog gehad voor het gesprek met bewoners en andere betrokken partijen. Resultaat: er was geen draagvlak. Daardoor zijn niet alleen de voordelen van windenergie op de achtergrond geraakt, maar zijn ook alternatieven buiten beeld gebleven en zijn zelfs tegenstellingen en spanningen ontstaan. Erg zonde van zo’n belangrijk onderwerp als duurzame energie.

Zonneakkers

Die fouten willen we als gemeente niet maken. Daarom willen we in Borger-Odoorn in gesprek over duurzame energie. Concreter: over grootschalige zonneakkers van meer dan 1 hectare. Er zijn namelijk verschillende initiatiefnemers die dit soort velden met zonnepanelen in onze gemeente willen aanleggen. In sommige gevallen mag dat al binnen provinciaal beleid, bijvoorbeeld op onrendabele en overtollige gronden (zoals vloeivelden). De plannen voor het zonnepark De Drentse Monden bij Nieuw-Buinen zijn daar een voorbeeld van. In veel gevallen moeten we als gemeente echter toestemming geven.

Voorwaarden

Daarom willen we weten hoe onze inwoners en andere betrokken partijen erover denken. Willen we ruimte geven aan grootschalige zonneakkers in Borger-Odoorn? En zo ja: onder welke voorwaarden? Welke locaties zijn bijvoorbeeld geschikt, en hoe kunnen zonneakkers goed worden ingepast in het landschap? Maar we willen ook bespreken wat u er als inwoner zelf aan kunt hebben, en op welke manier u betrokken wilt worden door de initiatiefnemers. Daarover horen we graag uw mening voordat we als gemeente beleid gaan maken.

Realistisch

De Raad van State besluit in december definitief of de windmolens er komen. De plannen voor zonneakkers hebben daar geen invloed op. Maar ook als de windmolens doorgaan, zullen we de komende jaren meer duurzaam energie moeten opwekken. En mocht de Raad van State een streep door de windmolens zetten, dan wordt de vraag naar alternatieven nog groter. Zonneakkers zouden daarbij kunnen helpen. Daarom willen we daar voor het einde van dit jaar een standpunt over innemen. Maar zoals gezegd: niet zonder daarover met u in gesprek te gaan.

Bijeenkomsten in september

Deze maand vinden vier bijeenkomsten plaats over zonneakkers. Daar wordt u kort bijgepraat over de ontwikkelingen. Vervolgens gaan we in kleine groepjes in gesprek over de wensen en mogelijkheden. U kunt kiezen uit de onderstaande data. We willen van tevoren graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Wilt u zich daarom aanmelden

  • dinsdag 12 september, 19.00-22.00 uur, MFA Noorderbreedte in Nieuw Buinen 
  • maandag 18 september, 19.00-22.00 uur, MFA ’t Brughuus in Valthermond
  • dinsdag 19 september, 19.00-22.00 uur, MFA Het Hunzehuys in Borger 
  • maandag 25 september, 19.00-22.00 uur, De Oringer Marke in Odoorn

Meer informatie

De bijeenkomsten over grootschalige zonneakkers vinden plaats aan de hand van drie thema's. Klik op een onderwerp voor specifiekere informatie.

 U kunt ook de volgende algemene bronnen raadplegen:

Daarnaast hebben we een aantal veelgestelde vragen op een rijtje gezet.

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via gemeente@borger-odoorn.nl.