Ga naar de inhoud

Drouwen

Drouwen had in de middeleeuwen meer inwoners dan Borger. De geschiedenis van dit esdorp gaat terug tot de prehistorie. Daar is bewijs van: in 1978 werd bij de aanleg van de wijk Tiekamp bij Drouwen een vuistbijl gevonden. In 1830 telde Drouwen 334 inwoners.

In de 18de eeuw werd het dorp bedreigd door het steeds uitdijende Drouwenerzand. Deze zandvlakte van wel 200 ha was ontstaan door het afplaggen van de hei en door de intensieve begrazing door schapen. De zandverstuiving werd aan banden gelegd door bos aan te planten. In 2009 werd het Drouwenerzand het eerste aardkundig monument van Drenthe. Het is een van de weinige actieve stuifzandgebieden in Nederland en het gebied zegt iets over hoe het landschap op natuurlijke wijze is ontstaan.

Door de komst van kunstmest waren er niet meer grote aantallen heideschapen nodig om schapenmest te produceren. Dus werden de heidevelden ergens anders voor gebruikt. Een deel werd ontgonnen tot bouw- en akkerland en een deel werd bebost. In die tijd ontstonden de staatsbossen: boswachterij Borger-Gieten bijvoorbeeld.

Sinds het begin van de 19de eeuw heeft Drouwen een school, eerst een bijschool van Borger die alleen in de winter open was. Sinds 1963 is er een dorpshuis: Het Meester Hekmanhoes.

Links

Aantal inwoners

Per 1-1-2017: 512.