Ga naar de inhoud

Eesergroen

In april 1882 werd in Eesergroen het eerste huis gebouwd. De bewoner begon met de ontginning van de nog woeste grond. Het dorp werd belangrijker nadat het in 1930 via een zijtak met het kanaal Buinen-Schoonoord werd verbonden. Langs deze zijtak ligt nu een fiets- en natuurpad. Toen het kanaal er eenmaal was werd er grootscheepser ontgonnen.

Langs de al in 1913 aangelegde verharde weg Ees-Schoonoord werden boederijen gebouwd maar ook langs het kanaal. In 1975 werd het haventje met zwaaikom gedempt. Alleen het kanaal bleef bestaan. Totdat in 2010 haven met zwaaikom voor recreatieve doelen weer in ere werd hersteld. Opvallend in het kleine Eesergroen is dat er ooit twee kerkjes en twee cafés waren. De cafés zijn er nog.

Aantal inwoners

Per 1-1-2017: 157.