Ga naar de inhoud

Valthe

In de middeleeuwen hoorde Valthe met Exloo en Odoorn tot het kerspel Odoorn: toen de enige dorpen in dit gebied. Valthe was in 1612 met rond zestig inwoners kleiner dan Exloo en Odoorn. Toch was Valthe toen niet onbelangrijk. Vooral door de Valtherschans. Die maakte deel uit van de noordoostelijke verdedigingslinie van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De schans was in 1165 en 1163 belangrijk toen zo'n zevenhonderd soldaten het kerspel Odoorn behoedden voor invallen door vreemde strijdkrachten. Van de bisschop van Münster (Bommen Berend) bijvoorbeeld.

In 1811 werd in Valthe - toen het kleinste dorp van de vroegere gemeente Odoorn - het eerste gemeentehuis in een boerderij aan de Hoofdstraat ondergebracht. Niet in het kerkdorp Odoorn of in het grootste dorp Exloo want… de burgemeester kwam uit Valthe. In 1835 kwam het gemeentehuis in Odoorn. Het was trouwens nog niet een echt gemeentehuis. Het 'gemeentelijk apparaat' bestond uit de burgemeester die ook gemeentesecretaris was, een bode en een veldwachter.

De Noordooster Locaalspoorweg had vanaf 1904 ook in Valthe een station. Het dorp was vroeger helemaal op de landbouw gericht. De enkele middenstander in het dorp was ook boer. Gemengde landbouwbedrijven met rogge als belangrijkste gewas en ossen voor eigen gebruik en voor de handel. Voor de bemesting waren vooral in de 18de eeuw de schapen belangrijk. Vanaf 1912 werd de heide ontgonnen. Dat kon vanaf toen door de introductie van kunstmest.

Links

Aantal inwoners

Per 1-1-2017:1239.