Ga naar de inhoud

Westdorp

Westdorp rond het midden van de vorige eeuw: een klein agrarisch esdorp. Ontstaan op de overgang van het hoge Westdorperveld naar het vochtige beekdal van het Voorste Diep. De oudste vermelding van het dorp komt uit de veertiende eeuw. De bebouwing kwam vooral aan de Borgerderstraat en de Brink.

Kort na de Eerste Wereldoorlog wilden de waterschappen een kanaal aanleggen langs Westdorp naar Borger. Voor het vervoer van landbouwproducten en kunstmest. En om het gebied verder te ontginnen. In 1926 werd met het graven begonnen en in 1931 was het kanaal klaar. Totale kosten bijna 2 miljoen gulden. Maar het kanaal is nooit zo belangrijk voor de scheepvaart geworden als verwacht. Het vrachtverkeer over de weg nam al snel de taak van het scheepvaartverkeer over. In 1966 werd het kanaal gesloten voor scheepvaart.

Westdorp verwierf in de geschiedenis van het kerspel Borger een belangrijke plaats. Een bekende adellijke familie De Mepsche had in Westdorp een huis, het huis Westrup dat later werd erkend als havezate. Van deze havezate zijn geen restanten meer. Westdorp heeft nog steeds vooral een agrarisch karakter. Het is in de loop van de eeuwen niet sterk gegroeid.

Aantal inwoners

Per 1-1-2017:118.