Paasvuur branden? Alleen met toestemming van de gemeente!

06 februari 2024
Actueel

Het verbranden van afvalstoffen is verboden. Dit geldt in principe ook voor paasvuren. In onze provincie kent het laten branden van paasvuren een lange traditie. Wij willen deze traditie niet doorbreken en daarom verlenen wij op bescheiden schaal ontheffing voor het maken en in brand steken van paasvuren. Deze ontheffing is wel aan enkele voorwaarden gebonden.


Vóór 17 februari 2024 aanvragen!

Wilt u een paasvuur branden? Vraag hiervoor dan vóór 17 februari 2024 een ontheffing aan. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders (Postbus 3, 7875 ZG Exloo). Doe bij het verzoek een situatieschets van de omgeving waarop de paasbult duidelijk is aangegeven. Voeg ook een schriftelijke verklaring van de eigenaar van de grond waarop het paasvuur wordt aangelegd toe. Hierin moet staan dat hij/zij toestemming verleent voor de aanleg van de paasbult. 


Procedure

De aanvragen voor de aanleg van een paasvuur publiceren wij op www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben daarna één week de tijd om een zienswijze over de aanvraag in te dienen. Door deze procedure kunnen wij aanvragen die ná 17 februari 2024 binnenkomen niet meer in behandeling nemen.


Voorwaarden

Aan een paasvuur worden eisen gesteld. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een paasvuur te gebruiken om van allerlei afval af te komen. Voor omstanders mag er geen gevaar zijn en ook het milieu mag niet onnodig worden belast.

 
Paasvuren zijn alleen legaal wanneer daarvoor vooraf een ontheffing is verleend. Andere vuren zijn en blijven verboden, ook tijdens de paasdagen. Tegen overtredingen wordt streng opgetreden. 


Geen subsidie mogelijk

Voor het aanleggen van een paasvuur is geen subsidie mogelijk.


Evenement

Plaatst u een tent waar meer dan 50 personen in kunnen en/of gaat u alcohol schenken? Dan moet u ook een evenementenvergunning aanvragen.