Plannen inzien

U kunt stedenbouwkundige plannen, bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een omgevingsvergunning in uw buurt.

Let op: van bestaande bouwwerken kunt u altijd de plannen en tekeningen inzien. Van nieuwe bouwwerken kunt u de plannen en tekeningen inzien nadat de gemeente de aanvraag voor het nieuwe bouwwerk bekend heeft gemaakt.

Stedenbouwkundig plan

In een stedenbouwkundig plan staat hoe wij een gebied willen inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar we nog willen gaan bouwen.

In het stedenbouwkundige plan ziet u:

  • waar groen, water, parkeerplaatsen of speeltuinen komen
  • het soort bebouwing (bijvoorbeeld hoogbouw, laagbouw, sociale woningbouw of woningen in de vrije sector)
  • de functie van een gebouw (bijvoorbeeld kantoren of winkels)

U kunt de stedenbouwkundige plannen pas inzien nadat de wij akkoord hebben gegeven voor openbaarmaking.

Bouwplannen en bouwtekeningen

U kunt de plannen en tekeningen van zowel bestaande als nieuwe bouwwerken inzien. Hiervoor hebben wij een register. In het register staat onder andere:

  • informatie over aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen
  • bouwtekeningen (de tekeningen die horen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen)
  • de plaats en kadastergegevens van het bouwwerk
  • informatie over de bouwwerkzaamheden

Informatie opvragen

Wilt u informatie opvragen? Maak dan een afspraak met ons.

Meer informatie