Procedure uitgifte of verlenen opties tot koop bouwkavels

 • Geïnteresseerden kunnen vanaf 6 mei 2021 09.00 uur een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een optie tot koop op een bouwkavel. De kosten voor het verkrijgen van een optie zijn € 500. Als men overgaat tot aankoop krijgt men dit bedrag terug van de gemeente na levering van de kavel. Mocht een optant niet overgaan tot aankoop dan zal het bedrag van € 500 niet worden gerestitueerd.
   
 • De optie tot koop wordt, in eerste instantie, verleend voor 4 maanden.
   
 • Het aanvraagformulier “verzoek optie tot koop” dient volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de juiste bijlagen te worden verzonden aan daalkampen@borger-odoorn.nl. Opties worden verleend op volgorde van binnenkomst op bovenstaand mailadres en uitsluitend aan natuurlijke personen. De geïnteresseerden die de optie niet hebben gekregen worden wederom op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst voor die betreffende kavel.
   
 • Er kan door geïnteresseerden slechts voor 1 kavel in Fase 2b een “verzoek optie tot koop” worden ingediend.
   
 • Er kan door partners (samenwonend, getrouwd, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract etc.) niet afzonderlijk op een kavel een verzoek tot optie worden ingediend.
   
 • Iemand die reeds een optie tot koop heeft op een andere bouwkavel in eigendom van de gemeente Borger-Odoorn kan geen “verzoek optie tot koop” indienen voor Fase 2b, tenzij men vooraf schriftelijk afziet van de optie tot koop op die andere kavel van de gemeente.
   
 • Iemand die een optie heeft op een kavel van de gemeente binnen de wijk Daalkampen kan niet gelijktijdig op een wachtlijst staan voor een andere bouwkavel van de gemeente in de wijk Daalkampen. Bij toewijzing van de optie tot koop wordt men van de wachtlijst verwijderd.
   
 • Iemand kan slechts op 1 kavel in Daalkampen Fase 2b op de wachtlijst worden geplaatst.
   
 • Bij gelijktijdig ontvangst van meerdere (complete) aanvragen op dezelfde kavel zal optieverlenging plaatsvinden voor die kavel op basis van loting. Over de uitslag van deze loting wordt niet gecorrespondeerd. De geïnteresseerden die de optie niet hebben gekregen worden op de wachtlijst geplaatst voor die betreffende kavel.
   
 • Aanvragen die niet voldoen aan het bovenstaande worden niet in behandeling genomen. Terugkoppeling hierover zal pas na 2 weken plaatsvinden.