Provinciale Staten en Waterschap 2019

Bij de Provinciale Statenverkiezingen kiest u de leden van het bestuur van de provincie. Deze worden altijd samengehouden met de Waterschapsverkiezingen, waarmee u de leden kiest voor de algemeen besturen van de waterschappen. Op 20 maart 2019 vonden deze verkiezingen plaats. In de bijlagen hieronder vindt u de uitslagen.