Regelingen en subsidies landelijk en provinciaal

Overzicht van de subsidiemogelijkheden en regelingen voor ondernemers

Een overzicht van Ik ben Drents ondernemer van subsidiemogelijkheden en regelingen in Drenthe en Nederland

Aangeboden door Voor wie Omschrijving en meer info Hoogte subsidie/maatregel Aanvragen tot Bijzonderheden

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Rechtspersonen

Subsidie zonnepanelen zakelijke gebruikers (ISDE)

         Website en aanmelden 

€ 125 per kWp te installeren vermogen 31 december 2023 De ISDE is niet te combineren met de EIA (zie hieronder)
Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen

Stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelasting betalen

Energie-investeringsaftrek, fiscale stimuleringsmaatregel

 

                     Website  

45,5% van de investeringskosten mogen in het jaar van aanschaf worden afgetrokken van het brutoresultaat

Per melding ten minste € 2.500 Maximale meldingsbedrag per kalenderjaar € 136 miljoen

Bedrijfsmiddel moet binnen 3 maanden na aanschaf gemeld zijn De ISDE is niet te combineren met de EIA (zie hierboven)
Rijkdienst voor ondernemend Nederland
MKB’ers in Drenthe

Subsidie voor energieadvies en uitvoering op maat (SVM)

         Website en aanmelden 

Verduurzamingsadvies: € 400 - € 750

Advies én ondersteuning: maximaal € 2.500

30 september 2023  
Provincie Drenthe/ SNN Bedrijven en instellingen met een jaarlijkse energierekening van minimaal € 200.000

Subsidie voor energiestudies industriële bedrijven (onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden)

       Website en aanmelden

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 30.000 per locatie 31 december 2025  
Provincie Drenthe Ondernemers in Drenthe met een grootzakelijke aansluiting elektriciteit, die aan de slag willen met duurzame energieproductie, maar belemmerd worden door netcongestie

Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

 

                      Website 

 

 

Maximaal 90% tot € 4.500 voor onderzoek door kennisleverancier naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit

Maximaal 50% tot € 50.000 per aanvraag voor het technisch oplossen van de belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit

31 december 2023  
Provincie Drenthe MKB’ers in Drenthe

MKB-Adviesvoucher

Subsidie voor inhuur kennisleverancier m.b.t. bedrijfsontwikkelingen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een slimme en groene economie mét impact in Drenthe

         Website en aanmelden 

Maximaal 50% tot € 3.000 

Minimaal subsidiebedrag is € 1.000

31 december 2024  
Provincie Drenthe MKB’ers in Drenthe

Subsidie energiebesparing MKB

Subsidie voor het treffen van energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten.

 

 

           Website en aanmelden 

 

 

Maximaal € 30.000 31 december 2024

Subsidie is in te zetten voor:

Isolatie van de gebouwschil Energiezuinige pompen Elektromotoren

Aanschaf van energiezuinige verlichting, ventilatie en verwarming

Zonnepanelen en windmolens vallen buiten deze regeling

Energiefonds Drenthe Ondernemers in Drenthe

Financiering voor maatregelen m.b.t. energiebesparing, duurzame opwek en circulaire economie

                    Website 

 

Bedrijven/instellingen: € 5.000 - € 50.000, maximaal 75% van de investering, looptijd 5 of 10 jaar

Bedrijven: € 50.001 - € 150.000, maximaal 75% van de investering, looptijd 5, 10 of 15 jaar

 

Ook financiering voor:

Zon voor asbest; Waterstof-auto’s; Groenedaken; Circulaire projecten

Ik ben Drents Ondernemer Ondernemers in Drenthe

Gratis energieadvies

 

                    Website 

 

 

             

Neem gratis contact op voor energieadvies met:

Harald Zegeren, Adviseur Zon op Dak harald@ikbendrentsondernemer.nl 06-53403857

Of

Maaike Thimm, Adviseur Energietransitie en Verduurzaming maaike@ikbendrentsondernemer.nl 06-18098417

N.v.t. N.v.t.
Provincie Drenthe Initiatiefnemers die te kampen hebben met congestieproblematiek

DAN: Drentse aanpak netcongestie

Overzicht met informatie over wat Provincie Drenthe samen met partners gaat doen op het gebied van netcongestie

                   Website 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Energiefonds Drenthe Ondernemers in Drenthe

Financiering voor maatregelen m.b.t. energiebesparing, duurzame opwek en circulaire economie

                  Website 

 

Bedrijven/instellingen: € 5.000 - € 50.000, maximaal 75% van de investering, looptijd 5 of 10 jaar

Bedrijven: € 50.001 - € 150.000, maximaal 75% van de investering, looptijd 5, 10 of 15 jaar

 

Ook financiering voor:

Zon voor asbest; Waterstof-auto’s; Groenedaken; Circulaire projecten

 

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over bovenstaande regelingen, neem dan contact op met Harald Zegeren (06-53403857) of Maaike Thimm (06-180984)