Rekenkamercommissie

De onafhankelijke rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Als inwoner kunt u ook een onderwerp voor onderzoek voorstellen.

Wat doet de gemeente Borger-Odoorn goed, en wat kan beter? Hoe zou dat beter kunnen en hoe kan de gemeenteraad daarvoor zorgen? Dit zijn belangrijke vragen voor de rekenkamercommissie.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie heeft een controlerende en adviserende taak en ondersteunt daarmee de gemeenteraad. Zij adviseert de raad bij de controle van het college van burgemeester en wethouders. De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid volgens de geldende wet- en regelgeving (‘rechtmatig’), tegen zo laag mogelijke kosten (‘doelmatig’) en met het gewenste effect (‘doeltreffend’) uitvoert. 

Hoe werken wij?

De werkwijze van de rekenkamercommissie is vastgelegd in een onderzoeksprotocol van zeven stappen. De uitgangspunten zijn: zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie.

  1. Inventarisatie onderzoeksonderwerpen
  2. Onderwerpkeuze
  3. Start onderzoek
  4. Uitvoering onderzoek
  5. Rapportage onderzoek
  6. Aanbieding aan de raad
  7. Doorwerking

U vindt een schema van de werkwijze, het reglement van orde en het onderzoeksprotocol in het bestuurlijk informatiesysteem.

Samenstelling commissie

De rekenkamercommissie van Borger-Odoorn bestaat uit 4 externe leden. Externe leden waarborgen een sterkere onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie ten opzichte van het gemeentebestuur. Het secretariaat van de rekenkamercommissie ligt bij de griffie van de gemeenteraad.

Bekijk wie de leden van de rekenkamercommissie zijn.

Onderzoeken, aanbevelingen, verslagen en actualiteiten

Weten welke onderzoeken de rekenkamercommissie heeft uitgevoerd? U vindt de publicaties in het bestuurlijk informatiesysteem.

Daar vindt u ook

Heeft u ideeën voor onderzoek?

Wilt u als inwoner van onze gemeente een onderwerp inbrengen? Stuur dan een e-mail naar de rekenkamercommissie. Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek nodig is. De rekenkamercommissie stelt uw ideeën op prijs en laat u weten wat we met uw idee doen.