Steunmaatregelen ondernemers corona

Ook ondernemers in onze gemeente hebben te maken met de gevolgen van het coronavirus. Als gemeente hebben we, samen met de Vereniging van Drentse gemeenten, een pakket aan ondersteuningsmaatregelen gerealiseerd. Daarnaast zijn er landelijk regelingen beschikbaar op het gebied van inkomensondersteuning. Bovendien kunt u bij verschillende instanties terecht met vragen. Op deze pagina hebben we de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet.

Maatregelen gemeente Borger-Odoorn

 • Rekeningen die binnenkomen, betalen wij zo snel mogelijk.
 • We kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in.
 • Onderhoud aan gemeentelijke gebouwen (bijvoorbeeld gymzalen) schuiven wij in tijd naar voren.
 • We betalen beheersvergoedingen voor onder andere schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen door.
 • Vergunningaanvragen nemen wij zo snel mogelijk in behandeling.
 • Toegezegde subsidies betalen wij uit en mogen ook gebruikt worden voor de betaling van onvermijdelijke kosten als een activiteit niet door kan gaan.
 • De gemeentelijke subsidievoorwaarden blijven gelden. Wanneer van toepassing, verruimen wij de indieningstermijn voor subsidieregelingen.
 • De inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp’ers die voor hun huisvesting gebruikmaken van gemeentelijke panden, schorten wij op. Deze regeling geldt ook voor culturele instellingen, dorpsverenigingen en sportverenigingen.
 • Invorderingsrente verlagen wij – in navolging van rijksbeleid – van 4 naar 0,01%.
 • De inning van de gemeentelijke belastingen stellen wij op verzoek uit. U ontvangt wel de gemeentelijke aanslag. U kunt een verzoek indienen voor een betalingsregeling. Stuur daarvoor een e-mail naar belastingen@borger-odoorn.nl. Vermeld daarbij het aanslagnummer. Wij gaan dan op zoek naar een passende oplossing.
 • Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen.

Neem voor meer informatie contact op met onze bedrijvencontactfunctionaris.

Maatregelen Rijk en provincie

Op de website van Ik ben Drents Ondernemer vindt u de laatste informatie over de diverse landelijke en provinciale steunmaatregelen voor ondernemers.

Zelfstandig ondernemers

Het is sinds 1 oktober 2021 niet meer mogelijk om Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) aan te vragen. Hebt u vanaf die datum financiële ondersteuning in de kosten van levensonderhoud nodig? Dan kunt u een uitkering aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bbz aanvragen kan via het Sociaal Ondernemers Loket.

Bent u ondernemer en hebt u financiële problemen? Komt u hier zelf niet meer uit? Neemt u dan contact op met de medewerkers van Menso Ondernemen.

Meer informatie

 • KVK coronaloket - voor ondernemersvragen en informatie over ondersteuningsregelingen