Ga naar de inhoud

Activiteiten

Zwembad De Buinerstreng

Activiteiten
Opleiding A/B/C-diploma
In het zwembad kan iedereen worden opgeleid voor de zwemdiploma's A, B en C.
Twee keer per week kunnen hiervoor de lessen worden gevolgd. Tijdens de zomervakantie 4 keer per week. Een leskaart is alleen dit seizoen geldig, m.a.w. het seizoen erop dient een nieuwe leskaart te worden gekocht. Dit kan ook een B of C kaart zijn.

Aquafitness
Aquafitness is een activiteit die is bedoeld voor een ieder die kan zwemmen en
• het zwemmen nog beter wil leren 
• een betere conditie wil opbouwen 
• onder deskundige leiding meer en andere vaardigheden in het zwembad wil leren.
Deze activiteiten vinden in een ontspannen sfeer plaats met na afloop een kopje koffie.
Het gebeuren vindt één keer per week plaats en kost inclusief de koffie € 50,00 per seizoen. Dit is exclusief een geldig toegangsbewijs.
In overleg met het badpersoneel worden dag en tijdstippen vastgesteld.
De minimale deelname per groep is 10 personen.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de kassa van het zwembad.

Opleiding voor brevetten van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (K.N.B.R.D.)
De opleiding voor de brevetten K.N.B.R.D. is gericht op het zwemmend redden en alles wat daarmee te maken heeft. Niet alleen wordt geleerd u zelf te redden, maar ook hoe een ander te redden.
Voor de brevetten kan één keer per week worden geoefend. Dag en tijd worden nader vastgesteld.

Zwemvierdaagse
De zwemvierdaagse wordt gehouden van 11 juni t/m 15 juni.
Tijdens de zwemvierdaagse worden er diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd.

Spelmiddag 
De spelmiddag wordt gehouden op de laatste donderdagmiddag van de plaatselijke schoolvakantie.
Er zijn deze middag allerlei spelletjes voor jong en oud.