Ga naar de inhoud

Toekomst openluchtzwembaden

Zwembaden Borger-Odoorn zelfstandig verder in één organisatie

De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft op donderdag 6 september het besluit genomen om de drie openluchtzwembaden in de gemeente per 1 januari 2019 onder te brengen in één verzelfstandigde organisatie. Het gaat om de gemeentelijke zwembaden De Leewal in Exloo en De Buiner Streng in Nieuw-Buinen en om zwembad De Zwaoi in Valthermond. Dit laatste zwembad is een aantal jaren geleden al een zelfstandige stichting geworden en wordt nu onderdeel van de nieuwe zwembadorganisatie.

Met dit raadsbesluit hebben de openluchtzwembaden in elk geval voor de komende 10 jaren bestaanszekerheid en blijft de gemeente de baden financieel ondersteunen. 

De komende periode wordt gebruikt om de nieuwe organisatie in te richten. Hier is een bedrijfsplan voor geschreven. Het huidige bestuur van De Zwaoi wordt intensief betrokken en gaat ook deel uitmaken van de projectgroep die hier mee aan de slag gaat. Ook denken we na over de beste rechtsvorm voor de organisatie. Die keuze voor een rechtsvorm leggen we dit najaar aan de gemeenteraad voor. Er is daarnaast volop aandacht voor het personeel. De huidige medewerkers krijgen een plek in de nieuwe organisatie. Ook werven we een gezamenlijke manager voor de drie baden.  

Bedrijfsplan

De gemeenteraad en het college van B & W willen de drie openluchtzwembaden in Borger-Odoorn graag behouden. Daarom is een bedrijfsplan geschreven waarin is uitgewerkt hoe de zwembaden gezamenlijk verder kunnen in één zelfstandige organisatie. Dit plan is in april door de gemeenteraad besproken. Er waren nog veel vragen en onduidelijkheden. Daarom is er geen besluit genomen, maar voor gekozen om het plan op onderwerpen nog verder of anders uit te werken. Het gaat dan om de doelstelling tot verzelfstandiging van de zwembaden, mogelijkheden om te bezuinigen, inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende rechtsvormen/juridische entiteiten van de nieuwe organisatie, inzet van personeel, de rol van de gemeenteraad bij verzelfstandiging en de positie van zwembad De Zwaoi.

Veelgestelde vragen

  • Waarom is er een bedrijfsplan voor de openluchtzwembaden geschreven?

Het op afstand zetten van sportaccommodaties, waaronder ook de zwembaden, past binnen het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad heeft met de notitie ‘Leefgebied en sport’ een aantal beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden benoemd. Daarmee is onder andere vastgesteld dat waar mogelijk bestaande accommodaties overgedragen of anderszins afgestoten worden. Het beheer van deze accommodaties hoort niet tot de kerntaken van de gemeente.
Tegelijkertijd bestaan er voor een zelfstandig zwembad meer mogelijkheden om bijvoorbeeld subsidies en externe gelden aan te vragen om de zwembaden effectiever en efficiënter te exploiteren.  

  • Gaan de zwembaden dicht?

Nee, de gemeenteraad heeft aangegeven dat de zwembaden in Borger-Odoorn moeten blijven. Er moet wel gekeken worden naar een andere vorm, omdat het beheer van zwembaden niet tot de kerntaken van de gemeente hoort en de kosten oplopen. Daarom is er een bedrijfsplan geschreven waarmee de zwembaden klaar zijn voor de toekomst. Het is de bedoeling dat de zwembaden De Leewal, De Buiner Streng en De Zwaoi samen verdergaan in één nieuwe organisatievorm. De samenwerking biedt meer mogelijkheden in de exploitatie en onder andere gezamenlijke promotie, inkoop, administratie en personele inzet. Door samen te werken zijn de zwembaden minder kwetsbaar en kunnen eventuele tegenvallers in de financiële exploitatie beter worden opgevangen. 

  • Waarom blijven de zwembaden niet van de gemeente?

Door verder te gaan als zelfstandige organisatie kan er efficiënter gewerkt worden en zijn er veel meer mogelijkheden om bijvoorbeeld externe gelden, fondsen en subsidies aan te vragen voor energiebesparende maatregelen (afdekkleden, zonnecollectoren, etc.). De gemeente heeft deze mogelijkheden minder. De gemeente blijft wel betrokken als aandeelhouder van de nieuwe verzelfstandigde organisatie en er zal een (subsidie)overeenkomst worden afgesloten voor langere termijn.  

  • Wat gebeurt er met het personeel?

We weten nog niet precies hoe invulling wordt gegeven aan de nieuwe organisatie en wat dit gaat betekenen. Personeel blijft uiteraard nodig, dus zal er gezocht worden naar een manier om hen mee te nemen naar de nieuwe organisatie.  

  • Wordt er straks alleen met vrijwilligers gewerkt?

Nee, dat is niet het geval. Er zijn werkzaamheden die niet door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden, zoals het houden van toezicht en geven van zwemlessen. Vrijwilligers kunnen wel een grote rol spelen bij allerlei andere klussen in en rondom het zwembad. De mogelijkheden van inzet van vrijwilligers zijn per zwembad verschillend.

  • Gaat zwembad de Zwaoi ook mee in de nieuwe organisatievorm?

Ja, ook zwembad De Zwaoi wordt onderdeel van de nieuwe organisatie.

  • Zijn dit seizoen al veranderingen te zien?

Het streven is om de nieuwe vorm van beheer met een nieuwe organisatiestructuur voor het seizoen 2019 gereed te hebben.

  • Merken de gasten iets van de veranderingen?

Nee, op dit moment merken gasten niets van eventuele veranderingen. Tijdens het seizoen draait alles door zoals voorheen. Ondertussen wordt er, samen met het zwembadpersoneel, de bezoekers en de inwoners van de gemeente aan de toekomst gewerkt. Eventuele ideeën voor een efficiëntere manier van werken kunnen al wel worden doorgevoerd als deze niet ingrijpend zijn.

  • Blijven de huidige activiteiten wel gewoon bestaan?

Vooralsnog blijven de huidige activiteiten van de zwembaden gewoon bestaan. We willen graag meer aandacht voor de ontwikkeling van activiteiten voor verschillende doelgroepen, dus het is mogelijk dat er activiteiten bijkomen in de toekomst.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met mevrouw G. Klunder, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Zijn is bereikbaar via T 14 0591 of g.klunder@borger-odoorn.nl