Ga naar de inhoud

Toekomst openluchtzwembaden in Borger-Odoorn

De gemeenteraad en het college van b & w willen de drie openluchtzwembaden in Borger-Odoorn graag openhouden. Daarom wordt nu gewerkt aan een bedrijfsplan waarin wordt uitgewerkt hoe gemeentelijke zwembaden De Leewal en De Buiner Streng verder kunnen in één zelfstandige organisatie. Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan dat zwembad De Zwaoi, dat eerder op afstand is gezet, in een later stadium ook deel uitmaakt van deze nieuwe organisatie. 

Om tot dit bedrijfsplan te komen, wordt gewerkt in een projectvorm onder leiding van een extern bureau. In een aantal stappen komt er een plan voor de toekomst. Het streven is om de nieuwe vorm van beheer met een nieuwe organisatiestructuur voor het seizoen 2019 gereed te hebben. 

Op deze pagina vindt u de voorstellen tot nu toe, nieuwsberichten die verschijnen en veelgestelde vragen.

 

 • Waarom wordt er een bedrijfsplan voor de openluchtzwembaden geschreven?
  Het op afstand zetten van sportaccommodaties, waaronder ook de zwembaden, past binnen het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad heeft met de notitie ‘Leefgebied en sport’ een aantal beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden benoemd. Daarmee is onder andere vastgesteld dat waar mogelijk bestaande accommodaties overgedragen of anderszins afgestoten worden. Het beheer van deze accommodaties hoort niet tot de kerntaken van de gemeente.
  Tegelijkertijd bestaan er voor een zelfstandig zwembad meer mogelijkheden om bijvoorbeeld subsidies en externe gelden aan te vragen om de zwembaden effectiever en efficiënter te exploiteren.  
 • Gaan de zwembaden dicht?
  Nee, de gemeenteraad heeft aangegeven dat de zwembaden in Borger-Odoorn moeten blijven. Er moet wel gekeken worden naar een andere vorm, omdat het beheer van zwembaden niet tot de kerntaken van de gemeente hoort en de kosten oplopen. Daarom wordt nu een bedrijfsplan geschreven waarmee de zwembaden klaar zijn voor de toekomst.
  Het is de bedoeling dat de zwembaden De Leewal en De Buiner Streng samen verdergaan in één nieuwe organisatievorm. De Zwaoi in Valthermond kan hier eventueel later nog bij aansluiten. De samenwerking biedt meer mogelijkheden in de exploitatie en onder andere gezamenlijke promotie, inkoop, administratie en personele inzet. Door samen te werken zijn de zwembaden minder kwetsbaar en kunnen eventuele tegenvallers in de financiële exploitatie beter worden opgevangen.
 • Waarom blijven de zwembaden niet van de gemeente?
  Door verder te gaan als zelfstandige organisatie kan er efficiënter gewerkt worden en zijn er veel meer mogelijkheden om bijvoorbeeld externe gelden, fondsen en subsidies aan te vragen voor energiebesparende maatregelen (afdekkleden, zonnecollectoren, etc.). De gemeente heeft deze mogelijkheden minder.  De gemeente blijft wel betrokken als aandeelhouder van de nieuwe verzelfstandigde organisatie en er zal een (subsidie)overeenkomst worden afgesloten voor langere termijn.  
 • Wat gebeurt er met het personeel?
  We weten nog niet precies hoe invulling wordt gegeven aan de nieuwe organisatie en wat dit gaat betekenen. Personeel blijft uiteraard nodig, dus zal er gezocht worden naar een manier om hen mee te nemen naar de nieuwe organisatie.
  We zijn met het personeel van de zwembaden in gesprek om ook hun input te krijgen voor het bedrijfsplan.
 • Wordt er straks alleen met vrijwilligers gewerkt?
  Nee, dat is niet het geval. Er zijn werkzaamheden die niet door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden, zoals het houden van toezicht en geven van zwemlessen. Vrijwilligers kunnen wel een grote rol spelen bij allerlei andere klussen in en rondom het zwembad. De mogelijkheden van inzet van vrijwilligers zijn per zwembad verschillend. Het is de bedoeling om de voordelen van de inzet van vrijwilligers ten goede te laten komen aan de zwembaden waarin deze inzet van vrijwilligers plaatsvindt.
 • Gaat zwembad de Zwaoi ook mee in de nieuwe organisatievorm?
  Nee nu nog niet, misschien later. Het beheer van zwembad De Zwaoi blijft vooralsnog in een aparte stichting geregeld. Uit eerder onderzoek bleek dat een toekomst waarin de drie zwembaden samengaan in één organisatievorm het meest gunstig is. In het bedrijfsplan wordt dan ook wel ruimte gelaten voor De Zwaoi om in een later stadium alsnog mee te gaan doen. Eind 2017 zal er door de gemeente en  het bestuur worden bekeken of zwembad De Zwaoi meegaat naar de nieuwe organisatievorm of niet..
 • Zijn dit seizoen al veranderingen te zien?
  Dit seizoen blijft voor de zwembaden nog zoals het is. Tijdens het seizoen wordt input gezocht voor het bedrijfsplan. Het streven is om de nieuwe vorm van beheer met een nieuwe organisatiestructuur voor het seizoen 2019 gereed te hebben.
  Mochten er gaandeweg al ideeën ontstaan voor een efficiëntere manier van werken, dan kan het zijn dat deze al wel worden doorgevoerd.
 • Merken de gasten iets van de veranderingen?
  Nee, op dit moment merken gasten niets van eventuele veranderingen. Tijdens het seizoen draait alles door zoals voorheen. Ondertussen wordt er, samen met het zwembadpersoneel, de bezoekers en de inwoners van de gemeente  gezocht naar bijdragen voor  het bedrijfsplan. Eventuele ideeën voor een efficiëntere manier van werken kunnen al wel worden doorgevoerd als deze niet ingrijpend zijn.
 • Blijven de huidige activiteiten wel gewoon bestaan?
  Vooralsnog blijven de huidige activiteiten van de zwembaden gewoon bestaan. We willen graag meer aandacht voor de ontwikkeling van activiteiten voor verschillende doelgroepen, dus het is mogelijk dat er activiteiten bijkomen in de toekomst.
 • Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?
  U kunt contact opnemen met mevrouw G. Klunder, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Zijn is bereikbaar via T 14 0591 of g.klunder@borger-odoorn.nl