Ga naar de inhoud

Toekomst openluchtzwembaden in Borger-Odoorn

De gemeenteraad en het college van b & w willen de drie openluchtzwembaden in Borger-Odoorn graag behouden. Daarom is een bedrijfsplan geschreven waarin is uitgewerkt hoe de zwembaden gezamenlijk verder kunnen in één zelfstandige organisatie. Dit plan is in april door de gemeenteraad besproken. Er waren nog veel vragen en onduidelijkheden. Daarom is er geen besluit genomen, maar voor gekozen om het plan op onderwerpen nog verder of anders uit te werken. Op 5 juli heeft de gemeenteraad een Plan van Aanpak goedgekeurd. Daar staat in met welke punten we deze zomer aan de slag gaan, zodat er na de zomer een aanvullende notitie klaar is. De gemeenteraad kan dan kort na de zomer een besluit nemen over de drie zwembaden.

Plan van Aanpak

De raad heeft aangegeven op 6 punten een verdere uitwerking te willen. Het gaat dan om de doelstelling tot verzelfstandiging van de zwembaden, mogelijkheden om te bezuinigen, inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende rechtsvormen/juridische entiteiten van de nieuwe organisatie, inzet van personeel, de rol van de gemeenteraad bij verzelfstandiging en de positie van zwembad De Zwaoi. Het plan vindt u hier.

Inzet van vrijwilligers
Eén van de acties is het inventariseren van mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten. Op welke manieren kan dit? En is hier animo voor? We gaan hierover in gesprek met inwoners tijdens de volgende bijeenkomsten: 

-          Zwembad De Buiner Streng, maandag 16 juli om 20.00 uur in het dorpshuis in de MFA in Nieuw-Buinen

-          Zwembad De Leewal, dinsdag 24 juli om 20.00 uur in het dorpshuis in Exloo

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

Veelgestelde vragen

Waarom is er een bedrijfsplan voor de openluchtzwembaden geschreven?
Het op afstand zetten van sportaccommodaties, waaronder ook de zwembaden, past binnen het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad heeft met de notitie ‘Leefgebied en sport’ een aantal beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden benoemd. Daarmee is onder andere vastgesteld dat waar mogelijk bestaande accommodaties overgedragen of anderszins afgestoten worden. Het beheer van deze accommodaties hoort niet tot de kerntaken van de gemeente.
Tegelijkertijd bestaan er voor een zelfstandig zwembad meer mogelijkheden om bijvoorbeeld subsidies en externe gelden aan te vragen om de zwembaden effectiever en efficiënter te exploiteren.  

 

Gaan de zwembaden dicht?
Nee, de gemeenteraad heeft aangegeven dat de zwembaden in Borger-Odoorn moeten blijven. Er moet wel gekeken worden naar een andere vorm, omdat het beheer van zwembaden niet tot de kerntaken van de gemeente hoort en de kosten oplopen. Daarom is er een bedrijfsplan geschreven waarmee de zwembaden klaar zijn voor de toekomst.
Het is de bedoeling dat de zwembaden De Leewal, De Buiner Streng en De Zwaoi samen verdergaan in één nieuwe organisatievorm. De samenwerking biedt meer mogelijkheden in de exploitatie en onder andere gezamenlijke promotie, inkoop, administratie en personele inzet. Door samen te werken zijn de zwembaden minder kwetsbaar en kunnen eventuele tegenvallers in de financiële exploitatie beter worden opgevangen. 

 

Waarom blijven de zwembaden niet van de gemeente?
Door verder te gaan als zelfstandige organisatie kan er efficiënter gewerkt worden en zijn er veel meer mogelijkheden om bijvoorbeeld externe gelden, fondsen en subsidies aan te vragen voor energiebesparende maatregelen (afdekkleden, zonnecollectoren, etc.). De gemeente heeft deze mogelijkheden minder. De gemeente blijft wel betrokken als aandeelhouder van de nieuwe verzelfstandigde organisatie en er zal een (subsidie)overeenkomst worden afgesloten voor langere termijn.  

 

Wat gebeurt er met het personeel?
We weten nog niet precies hoe invulling wordt gegeven aan de nieuwe organisatie en wat dit gaat betekenen. Personeel blijft uiteraard nodig, dus zal er gezocht worden naar een manier om hen mee te nemen naar de nieuwe organisatie.  

 

Wordt er straks alleen met vrijwilligers gewerkt?
Nee, dat is niet het geval. Er zijn werkzaamheden die niet door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden, zoals het houden van toezicht en geven van zwemlessen. Vrijwilligers kunnen wel een grote rol spelen bij allerlei andere klussen in en rondom het zwembad. De mogelijkheden van inzet van vrijwilligers zijn per zwembad verschillend.

 

Gaat zwembad de Zwaoi ook mee in de nieuwe organisatievorm?
Ja, ook zwembad De Zwaoi wordt onderdeel van de nieuwe organisatie.

 

Zijn dit seizoen al veranderingen te zien?
Dit seizoen blijft voor de zwembaden nog zoals het is Het streven is om de nieuwe vorm van beheer met een nieuwe organisatiestructuur voor het seizoen 2019 gereed te hebben.
Mochten er gaandeweg al ideeën ontstaan voor een efficiëntere manier van werken, dan kan het zijn dat deze al wel worden doorgevoerd.

 

Merken de gasten iets van de veranderingen?
Nee, op dit moment merken gasten niets van eventuele veranderingen. Tijdens het seizoen draait alles door zoals voorheen. Ondertussen wordt er, samen met het zwembadpersoneel, de bezoekers en de inwoners van de gemeente aan de toekomst gewerkt. Eventuele ideeën voor een efficiëntere manier van werken kunnen al wel worden doorgevoerd als deze niet ingrijpend zijn.


Blijven de huidige activiteiten wel gewoon bestaan?
Vooralsnog blijven de huidige activiteiten van de zwembaden gewoon bestaan. We willen graag meer aandacht voor de ontwikkeling van activiteiten voor verschillende doelgroepen, dus het is mogelijk dat er activiteiten bijkomen in de toekomst. 


Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?
U kunt contact opnemen met mevrouw G. Klunder, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Zijn is bereikbaar via T 14 0591 of g.klunder@borger-odoorn.nl