Vooroverleg omgevingsvergunning

In een vooroverleg/principeverzoek bespreekt u met ons hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt.

Beschrijving

Als u van plan bent te gaan bouwen, verbouwen, uitbreiden of wanneer u wilt afwijken van het bestemmingsplan, dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Om te weten of het mogelijk is om een vergunning te krijgen, kunt u eerst een vooroverleg aanvragen. Het is geen vooroverleg in de zin dat er een overleg met u plaatsvindt. Het vooroverleg wordt digitaal aangevraagd en behandeld. Het is daarom van belang dat u uw plannen aan de hand van de in te dienen stukken, voldoende duidelijk maakt.

Tijdens het vooroverleg

Tijdens het vooroverleg voeren wij een haalbaarheidsonderzoek voor u uit. Uw plannen worden getoetst aan het bestemmingsplan en ter advisering voorgelegd bij de welstandscommissie. De welstandscommissie is een adviesorgaan van buiten de gemeente. Zij bekijken of het uiterlijk en de verschijningsvorm van uw plannen passen bij de welstandsnota. Als resultaat van het vooroverleg ontvangt u van ons een brief waarin staat of uw plan haalbaar is of niet. 

Vooroverleg aanvragen

U kunt een vooroverleg aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen. Het formulier staat onderaan deze pagina. Stuur alle relevante gegevens en tekeningen mee. Stuur ons een mail met het ingevulde aanvraagformulier en alle documenten onder vermelding van 'aanvraag vooroverleg'.

Doe altijd eerst een vergunningcheck

In sommige gevallen mag u kleine aanbouwen, dakkapellen in het achterdakvlak en bijvoorbeeld tuinhuisjes zonder omgevingsvergunning bouwen. Daarom raden we u altijd aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket.

 

Aanvragen

Zo vraagt u vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan:

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag vooroverleg/principeverzoek bedraagt voor 2023: € 159,55

Vraagt u een omgevingsvergunning aan binnen 1 jaar nadat u een antwoord heeft ontvangen op het vooroverleg? Dan brengen we 2/3 deel van bovenstaande kosten in mindering op de leges van de aanvraag omgevingsvergunning.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie