Waarom staat het gras zo hoog?

28 mei 2024
Actueel

Ecologisch bermbeheer in Borger-Odoorn

Van juni tot en met november maaien we de openbare bermen in onze gemeente. Daarbij houden we rekening met verkeersveiligheid én biodiversiteit. Bermen zijn namelijk een leefgebied voor planten, dieren en insecten. We stimuleren de groei van planten en bloemen uit de streek om de biodiversiteit te vergroten. Dat is goed voor de natuur.

Manieren van maaien

We maaien grofweg op twee verschillende manieren. Bij de ecologische aanpak snijden we de planten in de berm met een maaimachine af en halen we het maaisel na een paar dagen weg. Dat doen we jaarlijks maar een of twee keer, laat in het jaar. Zo krijgen bloemen de kans om uit te zaaien. Dat stimuleert de biodiversiteit en bestrijdt op een natuurlijke manier overlastgevende diersoorten zoals de eikenprocessierups. Ook helpen we zo landbouwgewassen te beschermen tegen plagen. 

Niet elke berm wordt ecologisch beheerd 

Smalle bermen en bermen die minder bloemrijk zijn, maaien we minstens twee keer per jaar. De machine maait de bermplanten en hakt ze fijn. Soms voeren we het maaisel meteen af, soms laten we het liggen. Waar het blijft liggen groeien vaak planten als fluitenkruid en brandnetel. En die zijn belangrijk voor insecten. 

Soms laten we bij een maaibeurt en voor het begin van de winter stroken gras staan. Zo hebben de dieren nog schuilmogelijkheden en blijft er voedsel te vinden. Ook kunnen de bloemen zich uitzaaien. In een volgende beurt worden deze ongemaaide bermen weer meegemaaid.

Zelf de berm maaien: liever niet 

Wij passen onze maaimethode en -planning aan op de aanwezige planten en dieren. Het is daarom belangrijk het beheer van deze bermen aan de gemeente over te laten. Wilt u toch zelf de berm maaien? Neem dan contact met ons op voor overleg.

Waarom is ecologisch bermbeheer belangrijk?

De afgelopen 30 jaar is het aantal insecten in Nederland meer dan gehalveerd. Dat komt doordat (berm)randen en hoekjes met nectarplanten, voedsel, schuilplaatsen en nestgelegenheid verdwijnen. Insecten kunnen daardoor minder voedsel vinden, terwijl ze juist heel belangrijk zijn als voedselbron voor vogels en voor het bestuiven van bloemen. Veel van onze groente- en fruitsoorten zijn afhankelijk van die bestuiving. Daarom proberen we met ecologisch bermbeheer de biodiversiteit en het voedselaanbod te vergroten.

Meer informatie

Op de website van Heel Drenthe Zoemt externe-link-icoonkunt u op een kaart onze maailocaties zien.