Ga naar de inhoud
Aanvraag ontheffing blauwe zone
Velden met een * zijn verplicht!

Aanvraag ontheffing blauwe zone

1. Gegevens van de aanvrager

2. Aandachtspunten

U vraagt hiermee ontheffing aan van de in het centrum van Borger geldende parkeerduur overeenkomstig artikel 25 en 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Indien u beschikt over een geldige gehandicaptenparkeerkaart, kunt u zonder ontheffing in de blauwe zone uw auto parkeren (zie toelichting bij de gehandicaptenparkeerkaart). Ook personen die in een speciaal gehandicaptenvoertuig rijden hoeven geen ontheffing aan te vragen.

Indien het om een wijziging van het kenteken gaat en u hebt reeds een ontheffing, dien u het oude ontheffingsbewijs mee te sturen.

3. Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld

Plaats __________________________________

Datum __________________________________Handtekening ____________________________Afdrukken en opsturen

Deze aanvraag kunt u printen door middel van het printericoon rechtsboven op de pagina.

Daarna kunt u aanvraag ondertekenen en in enkelvoud indienen bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis of verzenden naar de gemeente Borger-Odoorn, tav Klantcontactcentrum, Postbus 3, 7875 ZG EXLOO.