Werk aan begraafplaatsen

Nieuw-Buinen 32 en 42

Op de begraafplaatsen in Nieuw-Buinen knappen we komende tijd de inrichting op. We pakken het achterstallige onderhoud aan verhardingen, meubilair en het groen aan. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Het opnieuw bestraten van klinkerverhardingen
  • Het vervangen van de toegangspoort op Nieuw-Buinen 42
  • Het aanvullen van grafvelden waar nodig
  • Het aanleggen van een strooiveld op Nieuw-Buinen 32
  • Beplanting/bomen die niet vitaal zijn worden vervangen
  • Egaliseren en opnieuw inzaaien van graspaden waar nodig

Odoorn, Valthe en Borger

Binnenkort gaan we aan de slag met het ruimen van graven op de begraafplaatsen in Valthe, Odoorn en Borger. We halen de graven weg die sterk in verval zijn of waarvan de grafrechten zijn verlopen. De aanwezige grafbedekking en gedenktekens halen we weg. De gedenktekens worden geanonimiseerd. Er worden bij de werkzaamheden geen graven ondergronds geruimd. Dit is niet nodig, er is de komende decennia nog voldoende ruimte voor nieuwe graven.

Het is belangrijk om de bijzondere graven voor het dorp te behouden. Daarom worden de historische gedenktekens niet geruimd. Herstel of onderhoud van de historische graven doen wij in nauwe samenwerking met de uitvaartverenigingen, vrijwilligers en Landschapsbeheer Drenthe. Wilt u hierbij als vrijwilliger meehelpen? Neem dan contact met ons op.

De ruimingswerkzaamheden worden in de periode september-november 2023 uitgevoerd door Kreuzen Begraafplaatsbeheer. Dit is een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens de richtlijnen van de Branchevereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer. In de bijlage treft u de graven aan die worden geruimd.

Hinder werkzaamheden

Het kan zijn dat de begraafplaatsen tijdens werkzaamheden minder toegankelijk zijn voor publiek. We proberen dit tot een minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Tijdens plechtigheden, zoals een begrafenis of asverstrooiing, leggen wij de werkzaamheden altijd stil. We zorgen er dan voor dat de begraafplaats goed toegankelijk is.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden op de begraafplaatsen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Borger-Odoorn.