Werk aan begraafplaatsen

Binnenkort gaan we aan de slag op de begraafplaatsen in Nieuw-Buinen. We halen de graven weg die sterk in verval zijn of waarvan de grafrechten zijn verlopen. En we pakken het achterstallige onderhoud aan verhardingen, meubilair en het groen aan.

Planning

Afhankelijk van de weersomstandigheden starten we begin 2023 met de ruimingswerkzaamheden. We verwachten dat wij in de eerste helft van 2023 klaar zijn met alle ruimings- en renovatiewerkzaamheden.

Hinder

Het kan zijn dat de begraafplaatsen tijdelijk minder toegankelijk zijn voor publiek. We proberen dit tot een minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Tijdens plechtigheden, zoals een begrafenis of as verstrooiing, leggen wij de werkzaamheden altijd stil. We zorgen er dan voor dat de begraafplaats goed toegankelijk is.

Ruimingsbeleid op de begraafplaatsen

Het ruimen van graven kan niet zomaar. De afgelopen jaren hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan. Wij hebben de rechthebbenden of 1e graad nabestaanden aangeschreven en oproepen geplaatst bij graven en in kranten. Bekijk de lijsten met de te ruimen graven onderaan deze pagina.

Historische graven

Het is belangrijk om de bijzondere graven voor het dorp te behouden. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van historistische graven. Dit onderzoek richt zich op hoe een graf eruit ziet en naar de betekenis van de persoon die is overleden. Op de begraafplaatsen zijn in totaal 209 historische graven aanwezig. Deze graven ruimen we niet. Het maakt hierbij niet uit of er nog een rechthebbende aanwezig is en wat de staat van onderhoud is.

Herstel of onderhoud van de historische graven doen wij in nauwe samenwerking met de uitvaartverenigingen, vrijwilligers en Landschapsbeheer Drenthe. Wilt u hierbij als vrijwilliger meehelpen? Neem dan contact met ons op.

Ruimen van graven

Op de begraafplaats 32 gaan we 105 graven bovengronds ruimen en op de begraafplaats 42 gaan we 21 graven bovengronds ruimen. De aanwezige grafbedekking en gedenktekens halen we weg. De gedenktekens worden geanonimiseerd. Er worden bij de werkzaamheden geen graven ondergronds geruimd. Dit is niet nodig, er is de komende decennia nog voldoende ruimte voor nieuwe graven. De ruimingswerkzaamheden worden uitgevoerd door Kreuzen Begraafplaatsbeheer. Dit is een gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens de richtlijnen van de Branchevereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer.

Opknappen inrichting begraafplaats

De begraafplaatsen worden ook opgeknapt. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

Nieuw-Buinen 32

  • De klinkerverharding vanaf de ingang Kerklaan wordt opnieuw bestraat.
  • Het grafveld (hoek Kerklaan/Zuiderdiep) wordt aangevuld met zwarte grond en opnieuw ingezaaid.
  • Er komt een strooiveld die wordt ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel.
  • Beplanting/bomen welke niet vitaal zijn worden vervangen.

Nieuw-Buinen 42

  • De klinkerverharding wordt opnieuw bestraat.
  • De toegangspoorten worden vervangen.
  • Enkele graspaden worden geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.
  • Er worden enkele nieuwe bomen op het terrein aangeplant.

Lijsten met de te ruimen graven

Nieuw-Buinen 32 - Verwijderen van graven met een bepaalde tijd

Grafnummer Achternaam Datum overlijden
NB32-0-B-0-5-7 Vos 21-1-1998
NB32-0-B-0-5-10 Muis 8-3-1998
NB32-0-B-0-10-8 Hulshof 1-2-2002
NB32-0-B-0-12-10 Hulshof 14-5-2004
Onbekend Reenen van 1-11-2011
NB32-0-H-0-28-10 Haan 12-6-1988

Nieuw-Buinen 32 - Verwijderen gedenktekens en vervallen grafrechten

Grafnummer Achternaam Datum overlijden
NB32-0-G-0-137-1 Baas 14-4-1963
NB32-0-C-0-58-3 Baas

4-6-1943/ 4-8-1943

NB32-0-C-0-1-4 Bessembinders 21-6-1906
NB32-0-C-0-1-6 Bessembinders 16-12-1914
NB32-0-E-0-87-4 Beuker 20-4-1943
NB32-0-E-0-108-6 Bieze 11-2-1949
NB32-0-E-0-84-6 Blank 13-8-1941
NB32-0-E-0-122-5 Bos 18-4-1953
NB32-0-C-0-9-6 Bruining 18-10-1931
NB32-0-C-0-9-6 Bruintjes 9-5-1945
NB32-0-H-0-20-7 Buining 6-7-1994
NB32-0-D-0-2-15 Copinga 02-01-1878
NB32-0-D-0-3-14 Copinga 27-05-1866
NB32-0-E-0-90-1 Corzaan 19-3-1951
NB32-0-E-0-122-6 Denninghoff 19-10-1965
NB32-0-E-0-104-2 Dijkstra 4-5-1946
NB32-0-G-0-137-9 Drenth 27-3-1960
NB32-0-E-0-90-2 Emmens 2-11-1943
NB32-0-E-0-110-1 Ensing 25-1-1949
NB32-0-E-0-115-5 Ensing 4-7-1951
NB32-0-E-0-99-2 Freunekes 23-6-1978/ 27-06-1978
NB32-0-E-0-99-5 Germs 9-5-1944
NB32-0-C-0-43-6 Germs 16-2-1917/ 16-12-1917
NB32-0-G-0-129-9 Haandrikman 11-2-1983
NB32-0-E-0-107-5 Hebels 18-6-1948
NB32-0-E-0-104-1 Hojting 7-9-1962
NB32-0-E-0-63-5 Huising 23-2-1945
NB32-0-C-0-43-5 Huizinga 3-3-1918
NB32-0-C-0-1-5 Huls 12-2-1905
NB32-0-G-0-144-10 Hulshof 7-4-1967
NB32-0-C-0-16-3 Jan Egbert 10-11-1918
NB32-0-E-0-74- Kamps 18-11-1937
NB32-0-E-0-101-5 Kinds 24-1-1959
NB32-0-E-0-72-6 Klatter 19-10-1937
NB32-0-E-0-63-3 Kleinman 31-8-1931
NB32-0-E-0-63-4 Kleinman 1-11-1943
NB32-0-E-0-116-3 Kok 2-3-1951
NB32-0-G-0-149-1 Komduur 30-12-1969
NB32-0-E-0-67-4 Koning 11-3-1934
NB32-0-G-0-145-6 Krol 28-8-1967
NB32-0-E-0-113-3 Krol 1-6-1950
NB32-0-G-0-129-10 Kruit 6-3-1956
NB32-0-G-0-148-5 Kruit 17-5-1975
NB32-0-G-0-127-7 Kuipers 1-12-1954
NB32-0-G-0-137-10 Laan van der 12-3-1972
NB32-0-E-0-72-5 Lentz 7-11-1936
NB32-0-C-0-3-4 Meijer 21-3-1968
NB32-0-C-0-40-8 Meijer 16-11-1914
NB32-0-E-0-101-1 Meijer 14-11-1945
NB32-0-E-0-122-2 Meijer 26-11-1960
NB32-0-E-0-74-3 Middeljans 8-10-1949
NB32-0-C-0-16-1 Mulder 22-5-1943
NB32-0-C-0-16-4 Mulder 24-2-1900
NB32-0-C-0-16-5 Mulder 8-12-1924
NB32-0-C-0-16-6 Mulder 5-11-1987
NB32-0-E-0-78-6 Niezen 15-4-1954
NB32-0-C-0-58-4 Nijland 31-8-1920/ 31-8-1929
NB32-0-E-0-78-4 Nijland 27-12-1939
NB32-0-C-0-20-5 Onbekend Onbekend
NB32-0-D-0-2-9 Onbekend Onbekend
NB32-0-D-0-2-10 Onbekend Onbekend
NB32-0-D-0-2-11 Onbekend Onbekend
NB32-0-D-0-2-12 Onbekend Onbekend
NB32-0-D-0-2-16 Onbekend Onbekend
NB32-0-D-0-3-7 Onbekend Onbekend
NB32-0-D-0-3-8 Onbekend Onbekend
NB32-0-D-0-3-12 Onbekend Onbekend
NB32-0-D-0-3-13 Onbekend Onbekend
NB32-0-E-0-114-4 Onbekend Onbekend
NB32-0-C-0-1-3 Oosterveld 31-12-1915
NB32-0-D-0-2-14 Oostingh 18-06-1888
NB32-0-C-0-16-2 Ploeg 16-8-1950
NB32-0-C-0-16-7 Ploeg 14-6-1925
NB32-0-G-0-149-2 Pomp 31-7-1970
NB32-0-C-0-38-8 Poort 20-1-1919
NB32-0-E-0-107-6 Prins 5-6-1954
NB32-0-E-0-67-3 Schaap 8-8-1944
NB32-0-H-0-31-2 Schaap 3-7-1993
NB32-0-E-0-78-3 Scholten 10-4-1964
NB32-0-E-0-122-1 Scholtmeijer 7-10-1968
NB32-0-G-0-129-7 Schoot van der 19-9-1963
NB32-0-E-0-101-2 Selders 28-3-1958
NB32-0-D-0-7-5 Smid 25-03-1964
NB32-0-D-0-7-6 Smit 21-11-1939
NB32-0-H-0-31-1 Smith 23-8-1984
NB32-0-G-0-137-2 Springer 4-5-1960
NB32-0-E-0-86-5 Springer 16-1-1943
NB32-0-C-0-3-3 Stevens 2-8-1971
NB32-0-C-0-20-3 Super 12-02-1908
NB32-0-C-0-20-4 Super 04-05-1908
NB32-0-G-0-148-4 Timmer 4-10-1969
NB32-0-G-0-129-8 Tonkes 4-2-1962
NB32-0-G-0-139-3 Van der schoot 27-4-1962
NB32-0-D-0-29-3 Veen van der 18-03-1928
NB32-0-D-0-29-4 Veen van der 09-04-1915
NB32-0-D-0-29-6 Veen van der 07-06-1957
NB32-0-G-0-130-8 Vlietje 3-10-1959
NB32-0-C-0-9-7 Vinnie van der 6-3-1924
NB32-0-G-0-138-5 Weites 18-7-1960
NB32-0-G-0-130-7 Wever 10-3-1956
NB32-0-C-0-43-1 Willems 18-9-1922
NB32-0-D-0-29-5 Wind 08-02-1941
NB32-0-C-0-38- Wiskman/Wisktman 6-12-1910
NB32-0-E-0-107-4 Zwinderman 6-12-1952

 

Nieuw-Buinen 42 -  Verwijderen van graven met een bepaalde tijd

Grafnummer Achternaam Datum overlijden
NB42-0-III-0-122-16 Bot 26-10-1934
NB42-0-III-0-122-7 Bults 14-2-1931
NB42-0-III-0-122-9 Delger 3-6-1932
NB42-0-III-0-122-1 Dokter 27-5-1930
NB42-0-III-0-122-2 Hebels 3-3-1931
NB42-0-III-0-122-13 Ketelaar 25-4-1933
NB42-0-III-0-122-15 Klinken van 3-7-1934
NB42-0-III-0-122-5 Kommies 5-2-1931
NB42-0-III-0-122-8 Middel 5-2-1932
NB42-0-III-0-122-6 Potse 20-3-1947
NB42-0-III-0-122-14 Schenkel 10-11-1933
NB42-0-III-0-122-11 Valk de 10-1-1933
NB42-0-III-0-122-10 Veilinger Onbekend
NB42-0-III-0-122-12 Wessels Onbekend

Nieuw-Buinen 42 - Verwijderen gedenktekens en vervallen grafrechten

Grafnummer Achternaam Datum overlijden
NB42-0-II-0-79-3 Bentum Onbekend
NB42-0-II-0-79-8 Bentum 7-8-1921
NB42-0-I-0-37-1 Stekelenburg 2-2-1960
NB42-0-I-0-5-8 Boekholt 31-5-1921
NB42-0-II-0-87-11 Boelens 29-12-1933
NB42-0-II-0-94-4 Boes 13-4-1960
NB42-0-II-0-95-1 Boes 14-9-1953
NB42-0-II-0-77-3 Brandsema 4-11-1918
NB42-0-II-0-88-2 Dokter 9-6-1944
NB42-0-II-0-94-5 Freunekes 1-8-1951
NB42-0-II-0-94-6 Hebels 7-7-1973
NB42-0-II-0-88-3 Koops 7-3-1946
NB42-0-II-0-85-12 Kremer 30-12-1925
NB42-0-II-0-87-12 Kuper 22-9-1958
NB42-0-II-0-89-8 Leinenga 27-9-1948
NB42-0-III-0-120-9 Middel 10-7-1977
NB42-0-I-0-5-1 Moek 7-4-1920
NB42-0-II-0-87-15 Mulder 4-2-1946
NB42-0-II-0-94-7 Niemeijer 10-2-1952
NB42-0-II-0-87-16 Nieveen 11-1-1955
NB42-0-I-0-39-8 Onrust 11-5-1993
NB42-0-II-0-70-8 Smit 15-3-1935
NB42-0-I-0-39-7 Stel 17-12-1962
NB42-0-II-0-91-7 Wal de 28-10-1944

Valthe - Verwijderen gedenktekens en vervallen grafrechten

Grafnummer Achternaam Datum overlijden
VALT-BV-0-0-0-11 Brouwer 12-4-1998
VALT-CI-0-0-0-11 Timmer 8-11-1972
VALT-CI-0-0-0-12 Veen van der 19-10-1989