Werkzaamheden natuurpark Aukje Wolf

Na de zomervakantie gaan wij aan de slag met het opknappen van het natuurpark Aukje Wolf aan de Vrijheidslaan in Valthermond. In samenwerking met een werkgroep die bestaat uit omwonenden is hiervoor een plan opgesteld. Bekijk de kaart onderaan deze pagina voor het precieze plan.

Wat gaat er gebeuren?

De paden en bruggen in het park zijn in slechte staat en worden daarom vervangen. De schelpenpaden worden vervangen door een verharding. Ook wordt een doodlopend stuk van het schelpenpad opgeruimd en omgevormd naar een graspad. Twee bruggen in het park vervangen wij door nieuwe bruggen met een leuning. Daarnaast wordt er één brug vervangen voor een duiker. Hierdoor kan materieel om het park te onderhouden zich makkelijker verplaatsen.

Waar nodig snoeien en dunnen wij houtsingels, om hinderlijke, gevaarlijke takken of bomen te verwijderen. En op sommige plekken langs de paden verwijderen wij de rietkraag uit de vijver en een deel van de kleine bomen (opslag) langs de oevers. Hierdoor is het water weer beter zichtbaar van de wandelpaden. Met de maatregelen creëren wij een aantrekkelijker, duurzamer en gevarieerder park voor mensen, dieren en planten.

Andere werkzaamheden in de omgeving

Naast de werkzaamheden in het park vernieuwen wij ook de halfverharde paden in de omgeving van het Brughuus en het Zetveld. Daarnaast verwijderen wij de rietkraag van de vijver bij het Zetveld aan één kant. We laten altijd een deel van de rietkragen staan, dit is belangrijk voor verschillende diersoorten als plek om te schuilen, broeden en voedsel te zoeken.

Planning en hinder werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van september tot november 2023, mits de weers- en terreinomstandigheden dit toelaten. Zo verstoren wij de aanwezige flora en fauna in het gebied zo min mogelijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende bedrijven.

Enkele paden zijn tijdelijk afgesloten

Tijdens de werkzaamheden kunnen (tijdelijk) enkele paden afgesloten zijn. Dit wordt aangegeven en uiteraard proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Heeft u vragen?

Wilt u graag meer informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail. Vermeld hierbij het zaaknummer 51745-2023.

 

 

 

Kaart Werkzaamheden Aukje Wolfpark