Wie bel ik bij schade door noodweer?

09 juli 2024
Actueel
Tabel: wie bel ik bij stormschade?
  • Hebt u schade op eigen terrein? Zoals een omgevallen boom in de tuin, of verstopte riolering of ondergelopen ruimtes in huis? Dan moet u zelf iets regelen.
  • Is de riolering in de straat verstopt of een boom omgevallen in de gemeenteberm? Neem dan contact externe-link-icoonmet ons op.
  • Is er geen spoed maar hebt u toch de brandweer nodig? Bijvoorbeeld bij losgeraakte dakbedekking of putdeksels, een boom die op de weg dreigt te vallen of risico op kortsluiting of brand? Bel dan 0900 0904.
  • Bel bij acuut gevaar (of twijfel) altijd 112.