Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen over afval

Hoe kan ik voorkomen dat de containers gaan stinken of ongedierte aantrekken?
Etensresten, groente- en fruitafval geven de meeste stank. U kunt de volgende maatregelen nemen om deze stank tegen te gaan:

 • Een theelepel gips in de container zorgt ervoor dat de stankoverlast minder wordt, terwijl het composteren doorgaat.
 • Leg onder in de container een stuk papier of kartonnen eierdoos.
 • Maak uw container regelmatig schoon met groene zeep.
 • Gooi af en toe een handjevol kattenbakkorrels met Milieukeur in de container, ze nemen vocht en geurtjes op. Deze korrels zijn gemaakt van geperst hout en mogen dus in de container.
 • Produkten als 'Containerfris', 'Bio-rem' en 'HG tegen gft-geur' zijn middelen tegen stankoverlast die de kwaliteit van het gft niet beperken. Ze zijn te koop bij verschillende supermarkten, drogisterijen en doe-het-zelf-zaken.
 • Verpak vlees- en visresten in een stuk papier en doe ze bij het afval dat het eerst wordt opgehaald (dat kan dus ook uw grijze restcontainer zijn).
 • Laat vochtig gft-afval eerst uitlekken voor u het in de container gooit.
 • Wissel keukenafval regelmatig af met een laagje droger tuinafval.
 • Laat de deksel van de container op een kiertje staan, bijvoorbeeld door middel van een houtje.
 • Bepaald afval kan overlast geven, zoals luiers en incontinentiemateriaal. In de gemeente Borger-Odoorn staan bij diverse scholen/ kinderopvangcentra speciale containers waar u luiers en incontinentiemateriaal kunt deponeren. De speciale zakken die u hiervoor gebruikt, kunt u kopen bij de balie in het gemeentehuis.
 • Zet uw container in de schaduw.

Waarom wordt restafval maar één keer in de drie weken ingezameld?
Door het minder vaak inzamelen van restafval wil de gemeente stimuleren om meer en beter afval te scheiden. Door het apart houden van PMD-verpakkingen, papier, gft, textiel, etc. zal de restafvalcontainer niet vol zijn in twee weken tijd. Het is op den duur veel goedkoper om volle containers na drie of vier weken te legen in plaats van bijvoorbeeld een voor de helft gevulde restafvalcontainer.

Ik verwacht dat ik in de problemen kom met deze afvalinzameling i.v.m. handicap of om medische redenen.
Voor speciale situaties onderzoeken we aanvullende oplossingen. Verwacht u problemen, dan kunt u contact opnemen met onze afvalcoach. Als blijkt dat er problemen zijn zal hij samen met u zoeken naar een passende oplossing. De afvalcoach kunt u bereiken op T 14 0591.

Kan ik extra containers aanvragen?
Er worden geen extra containers aangeboden. Heeft u problemen met de afvalinzameling? Neemt u dan contact op met de afvalcoach. Hij zal dan met u bekijken welke oplossingen er voor u mogelijk zijn.

Ik heb een kleine grijze en/of groene container van 140 liter en wil deze ruilen voor een grote grijze en/of groene van 240 liter, kan dat?
Ja dat kan. Het standaardpakket voor Borger-Odoorn is een grijze en groene kliko (minicontainer) van 240 liter.

Kan ik luiers of incontinentiemateriaal in een speciale container deponeren?
In de gemeente Borger-Odoorn staan bij diverse scholen/kinderopvangcentra containers voor luiers en incontinentiemateriaal. Hiervoor heeft u speciale luierzakken nodig. Deze zijn voor € 5,- per rol te koop bij de balie van het gemeentehuis.

Komen er extra voorzieningen om afval goed te scheiden?
De gemeente zamelt ook eens per drie weken PMD-verpakkingsafval huis-aan-huis in. Gebruikt frituurvet- en olie kunt u gratis inleveren bij het afvalbrengpunt. Luier- en incontinentiemateriaal kunt u in speciale zakken apart inleveren bij de speciale luiercontainers. Daarnaast onderzoekt de gemeente nog welke mogelijkheden er zijn voor extra voorzieningen.

Aanwijzingen voor aanbieden van PMD-verpakkingsafval

Op de ophaaldag moet uw PMD-verpakkingsafval vóór 7.30 uur langs de weg staan/liggen. U biedt het afval aan in de PMD-container of (als u die niet hebt) inzamelzak. 

Waar kan ik nieuwe PMD-zakken halen/bestellen?
U kunt ze bestellen via www.borger-odoorn.nl/zakkenbestellen. Ook zijn de zakken verkrijgbaar op de volgende locaties:

 • Gemeentehuis, Hoofdstraat 50 in Exloo
 • Afvalbrengpunt, Zuiderkijl 9 in 2e Exloërmond
 • Dorpshuis Valthe, Hoofdstraat 54 in Valthe
 • Sociaal team de Hondsrug, MFA Het Hunzehuys, Molenstraat 3h in Borger
 • Sociaal team de Monden, MFA 't Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond
 • Sociaal team het Veenland, MFA Noorderbreedte, Noorderdiep 137 in Nieuw-Buinen

Wat betekent Diftar en hoe werkt het precies?
Voor de inzameling van het huisvuil maakt de gemeente gebruik van een weegsysteem, het Diftarsysteem. Diftar staat voor gedifferentieerde (verschillende) tarieven. Dit betekent dat de heffing bestaat uit een vast deel (vastrecht) en een variabel deel waarop u zelf invloed heeft.
Het vastrecht bestaat uit kosten die de gemeente altijd moet maken, ongeacht het aantal kilogrammen afval dat wordt ingezameld. Deze kosten worden verdeeld over alle huishoudens in de gemeente. Het is wettelijk vastgelegd dat elk huishouden verplicht is het vastrecht te betalen.
Het variabele deel van het tarief vormt het hart van het Diftarsysteem. Dit deel bestaat vooral uit de verwerkingskosten. Hierop heeft u zelf invloed door het afval zoveel mogelijk te scheiden. Het variabele gedeelte is namelijk afhankelijk van het aangeboden afval, dat tijdens het legen van de container wordt gewogen.

Wat zijn de tarieven?
De kosten die u betaalt voor afvalinzameling vindt u bij afvalstoffenheffing. De tarieven voor afval storten vindt u bij afvalbrengpunt.  

Hoe zet ik mijn container aan de straat?
Voor het aanbieden van de container zijn aanbiedregels opgesteld omdat SUEZ met een ‘zijlader’ werkt. Deze vuilniswagen wordt ‘zijlader’ genoemd vanwege de grijparm aan de zijkant. Hiermee kunnen twee afvalcontainers worden opgetild en geleegd.

U zet de container op de juiste manier aan de straat als u de volgende richtlijnen respecteert:

 • De wielen van de container moeten wijzen naar de kant van de stoep en de huizen. 
 • Zet de containers zo dicht mogelijk aan de straat.
 • Zet de containers aan één zijde  van de straat, zodat het inzamelvoertuig maar één keer door uw straat hoeft te rijden. Welke zijde hiervoor het beste kan worden gekozen is afhankelijk van de lokale situatie.
 • Zorg dat er niets staat tussen uw container en de straat (er mag geen auto of lantaarnpaal voor uw container staan).
 • Zorg dat de ruimte tussen de containers en/of tussen de containers en paaltjes, lantaarnpalen, bomen etc. minimaal 30 cm (breedte van een stoeptegel) is. De grijparm van de zijlader moet ertussen kunnen.
 • Als u normaal gesproken gebruikmaakt van een verzamelplaats met buurtbewoners kunt u dat gewoon blijven doen. Zet wel uw container in de juiste richting, dus met de handvatten van de straat af.

Afbeelding containers

Voor de rest geldt:

 • U zet uw container vóór 07.30 uur aan de straat.
 • De container mag niet te zwaar zijn (max. 80 kg) anders wordt hij niet geleegd.
 • Het deksel van de container moet gesloten zijn.
 • Zorg dat het juiste afval in de juiste container wordt gedeponeerd.