Ga naar de inhoud

Zonneakkers

Op 14 december heeft de gemeenteraad vastgesteld hoe we in de Borger-Odoorn omgaan met plannen voor grote velden met zonnepanelen (zogenaamde zonneakkers). Dat staat omschreven in de volgende documenten:

Hebt u zelf plannen om een zonneakker aan te leggen? Neem dan contact met ons op.

Achtergrondinformatie 

Het beleid voor zonneakkers in Borger-Odoorn is tot stand gekomen op basis van een zorgvuldig dialoogtraject dat in 2017 heeft plaatsgevonden (zie het schetsboek voor meer informatie over het proces). In die dialoog zijn verschillende bronnen aangehaald, waarvan u hieronder een overzicht vindt. Naast algemene informatie zijn bronnen ondergebracht bij de drie thema's die tijdens de dialoog gebruikt zijn: landschappelijke inpassing, maatschappelijke inpassing en economische aspecten.

Landschappelijke inpassing

Maatschappelijke inpassing

Economische aspecten

Algemeen

Over elk van de drie thema is tijdens de dialoogbijeenkomsten een korte presentatie gehouden door een gastspreker. De Powerpoint-presentaties vindt u hier:

Daarnaast kunt u de volgende algemenere bronnen raadplegen: