Ga naar de inhoud

Openbaar groen

Borger-Odoorn is een groene gemeente. De gemeente zorgt voor onderhoud van het openbaar groen. Als u ziet dat openbaar groen beschadigd is geraakt of overlast veroorzaakt, kunt u dit doorgeven via een Melding Openbare Ruimte. U kunt ook bellen met ons Klantcontactcentrum.

Bladinzameling van gemeentebomen

Van het invallen van de herfst tot 1 februari mogen bewoners van boomrijke straten een gezamenlijke bladbak in de gemeenteberm plaatsen. De gemeente zamelt het blad van gemeentebomen in dat u daarin deponeert. Een bladbak moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minimale afmeting 2x2,5 meter
 • onderlinge afstand minimaal 50 meter
 • vrijstaand geplaatst (niet dichtbij bomen en wegmeubilair)
 • bereikbaar voor de vrachtwagenkraan (voor inzameling)

De bakken zijn alleen bedoeld voor bladafval van gemeentebomen. Ander afval wordt niet ingezameld. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat bij het legen.

Snoeien bomen oostelijk deel gemeente

De gemeente Borger-Odoorn heeft een bomenbestand van maar liefst 45.000 bomen. In het onderhoud daarvan, dat we als gemeente grotendeels zelf doen, is een achterstand ontstaan. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om deze achterstand in te lopen. In het noordelijke deel van de gemeente is het onderhoud inmiddels gestart. De werkzaamheden duren tot en met begin september.

Locaties

Het gaat om de volgende locaties:

 • Nieuw-Buinen t/m Buinerveen Zuiderdiep, Noorderdiep en tussenliggende straten
 • Kavelingen
 • Zandberg
 • 2e Valthermond en Dikbroeken
 • Valthermond

Snoeien

Voorafgaand aan het snoeien wordt een flora en fauna-scan uitgevoerd, zodat bijvoorbeeld bomen met broedende vogels later aan de beurt komen. Het kan voorkomen dat in een serie bomen in uw buurt bomen zitten die nog voldoende onderhouden zijn. In dat geval worden ze niet gesnoeid.

Bosonderhoud Valthermond

Aan de bospercelen in de bebouwde kom van Valthermond vindt momenteel ook onderhoud plaats. 

Aanpak

Bij het onderhoud hanteren we de volgende drie soorten van beheer. 

 • Volledig afzetten. Deze percelen, vaak met veel doorgeschoten struiken, worden boven de grond volledig afgezaagd. Door dat er veel licht op de grond komt, lopen de stobben van de stuiken snel weer uit en kunnen ze na 2 jaar weer een dicht geheel vormen. Gezonde en beeldbepalende bomen behouden we waar mogelijk. 
 • Dunnen. De percelen met voornamelijk boomvormers worden gedund. Bij het dunnen worden er bomen weggehaald naast vitale en beeldbepalende bomen zodat deze meer ruimte krijgen om verder te  groeien. Ook worden de meeste Essen verwijderd in verband met Essentaksterfte. De bomen die gekapt worden, worden met oranje stippen op de stam gemarkeerd.
 • Niets doen. In deze percelen worden geen werkzaamheden uitgevoerd, de bospercelen voldoen aan het gewenste eindbeeld.

Kaarten

Op de volgende kaarten vindt u meer informatie over de aanpak per gebied:

Uitvoering

Het hout en de takken zijn eigendom van de aannemer. Als er door particulieren afspraken met de aannemer gemaakt kunnen worden over het kopen van hout, wordt dit bij de uitvoering van het werk kenbaar gemaakt. In verband met de veiligheid vragen wij u om tijdens de werkzaamheden de percelen niet te betreden. Ook de stapels hout die langs de weg staan, om opgehaald te worden met de vrachtwagen, zijn geen speelplek voor kinderen.