Ga naar de inhoud

Water en riolering

In onze gemeente zijn 12.000 woningen aangeslotenop de gemeentelijke riolering. De riolering zorgt voor de afvoer van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Algemene informatie over riolering vindt u op www.riool.info. Meer informatie over water vindt u op www.nederlandleeftmetwater.nl. Voor scholieren is er educatieve informatie beschikbaar in de vorm van speciale websites en lespakketten. 

Aansluitvergunning

Voor de aansluiting van een woning of ander pand op de gemeentelijke riolering is een aansluitvergunning nodig. 

Verstopping van het riool

Hebt u te kampen met een rioolverstopping? Dan is het belangrijk dat u nagaat of de verstopping in uw eigen riool zit of in het deel van de gemeente. Bij iedere huisaansluiting zit een ontstoppingsstuk in de grond. Dit kunt u opgraven, zodat u kunt zien waar de verstopping zich bevindt. Als het ontstoppingsstuk leeg is, zit de verstopping in uw eigen huisriool. U moet dan zelf zorgen voor schoonmaak of hiervoor een bedrijf inschakelen; de kosten zijn voor uw eigen rekening. Staat er water in het ontstoppingsstuk, dan is het gemeenteriool verstopt. U kunt dit doorgeven via een Melding Openbare Ruimte of door te bellen met ons Klantcontactcentrum. Verstopping van het gemeentelijk riool komt voor rekening van de gemeente. Weet u niet waar het ontstoppingsstuk zich bevindt? Dan kunt u uw rioleringstekening bekijken. Is er voor uw woning geen informatie beschikbaar, neem dan contact op met de gemeente. Woont u in een huurwoning? Dan kunt u het best eerst contact opnemen met uw verhuurder. 

Rioleringstekeningen woningen

Van verreweg de meeste aansluitingen van huizen op de riolering, bestaan rioleringstekeningen. Die hebt u onder meer nodig bij:

  • het opsporen van verstoppingen; 
  • het in kaart brengen van de riolering bij verbouwingen; 
  • het bepalen van eigendommen en verantwoordelijkheden voor beheer en onderhoud.

Autowassen op straat niet toegestaan

In gebieden waar een speciaal regenwaterriool is aangelegd moet er extra op gelet worden dat er geen verontreinigd water in het regenwaterriool stroomt. Daarom is autowassen op straat niet toegestaan. In de afkoppelingsgebieden zijn speciale autowasplaatsen aangelegd. Bekijk hier de kaart met autowasplaatsen en gebieden waarbinnen autowassen is toegestaan.