Ga naar de inhoud

Grafbedekking/gedenktekens

Op een (urnen)graf kunt u een grafbedekking of gedenkteken plaatsen. Deze moet voldoen aan de regels voor graven en asbezorging 2012. Een rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking of het gedenkteken en voor een tijdig herstel ervan. Eventueel kunt u het grafonderhoud ook door de gemeente laten uitvoeren.

Op de begraafplaatsen Odoorn en Valthe zijn naast de reguliere grafvakken ook grafvakken waar u alleen een liggend gedenkteken met een kopstuk mag aanbrengen zonder grafbeplanting. Op begraafplaats Nieuw-Buinen 42 is grafbeplanting niet toegestaan. Dit in verband met het behoud van de uitstraling van de begraafplaats.

Slecht onderhouden grafbedekkingen en gedenktekens
Op diverse plaatsen verkeren grafbedekkingen en gedenktekens in een slechte staat van onderhoud. De gemeente zal deze graven verwijderen. Als de rechthebbenden van deze graven bij de gemeente bekend zijn, worden zij in de gelegenheid gesteld om het monument te (laten) herstellen of zelf te verwijderen. Zijn deze niet bekend, dan worden er op sommige begraafplaatsen bordjes bij het graf geplaatst.

De staat van de gedenktekens wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • verzakking en staat van de fundering
  • gescheurde dekplaten, opsluitbanden, funderingen
  • losse tegels
  • letterplaten gescheurd, weg of los.

Grafbeplanting
De grafbeplanting mag de afmetingen van het graf niet overgroeien en niet hoger zijn dan 0,50 m. graf. De afmeting van een enkelgraf is 2 x 1 m en van een dubbelgraf 2 x 2 m. Grafbeplanting die hierbuiten groeit, mag zonder overleg door de gemeente worden verwijderd.