Ga naar de inhoud

Grafuitgifte

Een graf wordt voor 10 of 20 jaar uitgegeven aan een ‘rechthebbende’. Grafuitgifte is pas mogelijk na het overlijden van uw dierbare. De uitgifte vindt plaats op rij. Een specifieke plek reserveren is dus niet mogelijk. U kunt kiezen tussen een algemeen en een particulier graf. Een particulier graf kunt u steeds met 10 of 20 jaar verlengen. Een algemeen graf kunt u niet verlengen.
Voor graven van vóór 1 april 2012 gelden aparte regelingen. Deze worden hieronder toegelicht.

Graven uitgegeven voor 1 januari 2005

 • Graven voor bepaalde tijd uitgegeven (voorheen ‘huurgraven’)
  Voor 1 januari 2005 werden er graven uitgegeven voor bepaalde tijd; de zogenaamde huurgraven.
  Deze graven werden variërend uitgegeven voor een periode van 15, 20 en 25 jaar. Voor de meeste huurgraven geldt dat de termijn al geruime tijd is vervallen. Als het graf of gedenkteken nog aanwezig is, heeft u de mogelijkheid om zo’n graf te behouden door een nieuw grafrecht van 10 of 20 jaar te kopen.
 • Graven voor onbepaalde tijd uitgegeven (voorheen ‘eigen graven’)
  Vóór 1 januari 2005 werden eigen graven voor onbepaalde tijd uitgegeven, tot het moment van sluiten van de begraafplaats. De grafrechten van deze graven moeten na het overlijden van de rechthebbende binnen een jaar worden overgeschreven op naam van een familielid tot en met de derde graad. Is dit niet gebeurd, dan kan de gemeente deze grafrechten laten vervallen.

Graven uitgegeven vóór 1 april 2012

 • Graven voor bepaalde tijd uitgegeven tussen 1 januari 2005 en 1 april 2012 (voorheen ‘eigen’ en ‘algemene graven
  Vanaf 1 januari 2005 zijn eigen graven voor 20 jaar uitgegeven. Eigen graven kunnen steeds worden verlengd met 10 jaar of 20 jaar. Algemene graven zijn uitgegeven voor 10 jaar. Deze graven kunnen niet worden verlengd.

  Soms wil men een een oud graf hergebruiken of een overledene op een andere plek begraven of alsnog cremeren. De rechthebbende kan hiervoor onder bepaalde voorwaarden een verzoek indienen.

Meer informatie over: