Ga naar de inhoud

Historische graven

De gemeente wil ervoor zorgen dat bijzondere of belangrijke historische graven bewaard blijven. Daarom worden graven voordat ze verwijderd worden eerst getoetst aan de lijst van historische graven. Deze lijst is op 20 april 2017 door de gemeenteraad vastgesteld, en is een aanvulling op Hoofdstuk 7, artikel 24 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Borger-Odoorn 2012. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en verwijderen van grafbedekkingen die op deze lijst voorkomen.

Beoordeling

Alle graven op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn beoordeeld op historische waarden. Dat is gedaan door middel van een quick scan van Bureau Funeraire Adviezen en inventarisaties van cultuurhistorische verenigingen/werkgroepen en andere vrijwilligers (op basis van een minicursus). Daarvoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Niet alle graven kunnen worden behouden
  • Graven jonger dan 50 jaar worden alleen als historisch graf aangemerkt als het om een daadwerkelijk bijzondere persoon gaat (met een grote maatschappelijke waarde voor een dorp)
  • De begraafplaatsen zijn een zo goed mogelijke weerspiegeling van de tijdslijn van de geschiedenis van het dorp en de grafcultuur

Op basis van de quick scan wordt naar bepaalde delen van de begraafplaatsen aanvullend onderzoek uitgevoerd voordat ruiming plaats vindt. Dat geldt voor de volgende locaties:

  • In Borger voor het oude gedeelte 
  • In Nieuw-Buinen 32 en 42, Odoorn, Valthermond-Oost en -West voor alle oudere graven
  • In 2e Exloërmond voor het linker grafvak vanaf de hoofdingang (Kerklaan)

Deze historische graven worden nog toegevoegd aan de lijst. Hiermee ontstaat een dynamische historische gravenlijst die regelmatig opnieuw bijgewerkt en vastgesteld wordt. Voor Odoorn en Nieuw-Buinen is inmiddels nader onderzoek uitgevoerd. Deze mogelijk historische graven worden ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Lijsten historische graven