Ga naar de inhoud

Verwijderen graven

Graven en gedenktekens waarvan de grafrechten zijn verlopen of het onderhoud te wensen over laat, worden verwijderd. Dat gebeurt echter niet zomaar. De gemeente probeert eerst rechtstreeks contact te leggen met de nabestaanden tot en met de eerste graad. Als dit niet lukt, wordt een bordje bij het graf geplaatst. Als grafrechten niet binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende zijn overgeschreven dan vervallen ze. De gemeente kan het graf dan verwijderen. Eerst worden de grafbedekkingen en gedenktekens verwijderd, later worden ook de stoffelijke overschotten geruimd.

Bent u nabestaande en is de rechthebbende inmiddels overleden? Neemt dan contact met ons op.  Een graf waarvan de rechten zijn verlopen kunt u alleen behouden door een nieuw grafrecht van 10 of 20 jaar te kopen. Als rechthebbende kunt u een graf laten ruimen en opnieuw gebruiken. Daarbij worden de stoffelijke resten onderin het graf begraven.

Voordat een graf wordt verwijderd, wordt onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde. Op die manier blijven historische graven bewaard. 

Voortgang

In uitvoering

In juli 2017 is de gemeente gestart met het verwijderen van graven op de begraafplaatsen Valthe en Odoorn. Op de begraafplaatsen 2e Exloërmond, Valthermond-Oost en Valthermond-West wordt gestart zodra de onderzoeken volledig afgerond zijn. Voor de begraafplaats in Borger is het traject nog niet opgestart, dat volgt later. Klik hieronder op de naam van een begraafplaats om het overzicht met te verwijderen graven te bekijken.

Afgerond

Op de volgende begraafplaatsen zijn de graven inmiddels verwijderd: