Ga naar de inhoud

Wijzigen graf- en urngrafrechten

De rechthebbende hoort de gemeente op de hoogte te houden van wijzigingen.

Rechthebbende overleden? Schrijf de grafrechten over!
Als de grafrechten van een graf niet binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende zijn overgeschreven, vervallen de grafrechten en kan de gemeente het graf verwijderen.

Grafrechten overschrijven
Bent u nabestaande en/of rechthebbende en wilt u de grafrechten van één of meerdere graven op een gemeentelijke begraafplaats in Borger-Odoorn overschrijven? Neemt u dan contact met ons op.

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum om: