Ga naar de inhoud

Wijzigen (urn)grafrechten

De rechthebbende van een graf hoort de gemeente op de hoogte te houden van wijzigingen. Is de rechthebbende overleden? Schrijf de grafrechten dan over. Als de grafrechten van een graf niet binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende zijn overgeschreven, vervallen de grafrechten en kan de gemeente het graf verwijderen. Bent u nabestaande en/of rechthebbende en wilt u de grafrechten van één of meerdere graven op een gemeentelijke begraafplaats in Borger-Odoorn overschrijven? Neem dan contact met ons op. Dat kan om: