Ga naar de inhoud

Belastingen

De gemeente heft een aantal belastingen:

In februari ontvangt u per post de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit is de aanslag voor OZB en de rioolheffing. Meer weten over de WOZ? Kijk op de pagina WOZ-waarde en taxatieverslag. De aanslag voor de afvalstoffenheffing wordt vier keer per jaar verstuurd.

Voor het betalen van bovenstaande belastingen kunt u de gemeente machtigen via een automatische incasso.

Kunt u de belasting niet in een keer betalen of kunt u het bedrag nu niet betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen om later te betalen of in termijnen te betalen.

Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van belastingen.

Wilt u bezwaar maken tegen de hoogte van de aanslag? Dan kunt u digitaal bezwaar maken.

Met behulp van de COELO Lokale Lasten Calculator kunt u uw gemeentelijke lasten berekenen. U kunt daarnaast direct een vergelijking met vorig jaar zien, of met een andere gemeente naar keuze.

In het centrum van Borger is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht waarvoor ondernemers/pandgebruikers jaarlijks belasting betalen.