Ga naar de inhoud

Belastingen

Het inkomen van de gemeente komt voor het grootste deel uit het gemeentefonds van het Rijk en uit de heffing van gemeentelijke belastingen en rechten (administratiekosten). Er zijn verschillende soorten belastingen. Voor u zijn onderstaande belastingen van belang:

Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van belastingen.

WOZ-waarde

Elk jaar wordt uw huis of bedrijfspand getaxeerd. De Wet Onroerende Zaken (WOZ) schrijft deze taxaties voor. Op basis van de taxatie wordt de WOZ-waarde van het pand vastgesteld. U ontvangt jaarlijks een WOZ-beschikking met daarin de WOZ-waarde van uw pand(en). De WOZ-waarde wordt onder meer gebruikt voor de vaststelling van de aanslag onroerendezaakbelasting. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning? Neem dan contact met ons op.

Bereken en vergelijk uw gemeentelijke lasten

Met behulp van de COELO Lokale Lasten Calculator kunt u uw gemeentelijke lasten berekenen. U kunt daarnaast direct een vergelijking met vorig jaar zien, of met een andere gemeente naar keuze.