Ga naar de inhoud

Trouwboekje

Als u gaat trouwen kunt u kiezen voor een trouwboekje. Het trouwboekje bevat een uittreksel van de huwelijksakte en ruimte om eventuele kinderen te laten bijschrijven. Het heeft vooral een emotionele waarde en geen formele status. Het trouwboekje geldt dan ook niet als ‘bewijsstuk’ en is niet verplicht. Als u een officieel bewijsstuk van uw huwelijk nodig hebt, kunt u een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte aanvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente. 

Mogelijkheden en kosten