Ga naar de inhoud

Verhuizen

Waar en hoe geeft u een adreswijziging door als u binnen de gemeente gaat verhuizen? En waar en wanneer schrijft u zich in als u vanuit het buitenland in de gemeente komt wonen? Hoe vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan? Meer over deze onderwerpen vindt u hieronder.

Verhuizen binnen of naar de gemeente Borger-Odoorn

Gaat u verhuizen binnen de gemeente of komt u vanuit een andere gemeente in Borger-Odoorn wonen? Geef uw verhuizing aan ons door. Het wordt dan gewijzigd in de Basisregistratie Personen (BRP). Andere organisaties die gebruik maken van de BRP, zoals de Belastingdienst, krijgen ook bericht van uw verhuizing. 

Vertrekken uit de gemeente Borger-Odoorn

Vertrekt u uit de gemeente Borger-Odoorn naar een andere gemeente in Nederland? Dan moet u zich in de nieuwe gemeente inschrijven. Uitschrijving uit Borger-Odoorn volgt dan automatisch.

Emigreren

Vertrekt u vanuit de gemeente Borger-Odoorn naar een ander land? Dan moet u dit aan ons doorgeven. U moet zich in Borger-Odoorn laten uitschrijven, natuurlijk voordat u daadwerkelijk vertrekt.

Immigratie en naturalisatie

Naturalisatie betekent dat iemand de Nederlandse nationaliteit krijgt. De Nederlandse nationaliteit aanvragen doet u bij de gemeente. De naturalisatieregels worden uitgevoerd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor een aantal mensen geldt dat ze eerst moeten inburgeren, voordat ze een Nederlands paspoort kunnen krijgen. Als u dan het Nederlandse paspoort krijgt, dan krijgt u ook een aantal rechten. U mag dan bijvoorbeeld stemmen. Lees meer op de pagina Wet inburgering.