Ga naar de inhoud

Wet inburgering

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe wet in Nederland, de wet Inburgering. De gemeente is voor de uitvoering van deze wet verantwoordelijk. In deze wet staat dat alle mensen die in Nederland zijn komen wonen, verplicht zijn de Nederlandse taal te leren. Ook leert u hoe we in Nederland met elkaar samenleven. U weet dan waar u naar toe moet als u ziek bent, hoe het gaat op de school van uw kinderen, hoe u werk kunt vinden en nog meer.

Waarom deze wet?
De wet is bedoeld om de zelfredzaamheid van nieuwkomers (bijvoorbeeld vluchtelingen die asiel in Nederland hebben gekregen) te bevorderen. Dit gebeurt door middel van een inburgeringsprogramma. Inburgering is namelijk een eerste stap op weg naar integratie. Dat is goed voor u, maar ook voor de mensen die al in Nederland wonen. Als iedereen Nederlands praat en Nederland kent, begrijpen we elkaar het best. Dan kunnen we beter samenleven. Als u het examen haalt, kunt u een Nederlands paspoort aanvragen.

Wie moeten meedoen aan het inburgeringsprogramma?

  • toegelaten vluchtelingen;
  • personen met een verblijfsvergunning op humanitaire gronden;
  • personen met verblijfsvergunning voor gezinshereniging of gezinsvorming;
  • personen met de Nederlandse nationaliteit maar die buiten Nederland zijn geboren.

Hoe meldt u zich aan?
Iedere nieuwkomer van 18 jaar en ouder, die zich voor het eerst (niet tijdelijk) vestigt in de gemeente is verplicht zich aan te melden voor het inburgeringsonderzoek bij het Klantcontactcentrum van de gemeente. Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij deze afdeling of bij de vreemdelingenpolitie in Exloo.

Hoe werkt het?
U moet een examen halen waar u vijf jaar de tijd voor heeft. Als u wilt, kunt u eerst een cursus volgen. In de cursus leert u de Nederlandse taal. Ook leert u hoe we in Nederland met elkaar samenleven. Na de cursus moet u examen doen. U moet slagen voor het examen. Als u het examen niet haalt, kunt u nog een keer examen doen. Net zo lang tot u het examen wel haalt. Als u niet genoeg meewerkt en het examen niet haalt, geeft de gemeente u een boete. En u krijgt dan geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Voor sommige mensen blijft het examen te moeilijk. De gemeente kan dan besluiten dat u het examen niet hoeft te halen.

Meer informatie over inburgering vindt u ook op www.hoemoetikinburgeren.nl. Voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure kunt u kijken op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.