Ga naar de inhoud

Duurzaamheid

Iedereen woont en leeft graag in een prettige omgeving. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Daarom heeft de gemeente Borger-Odoorn klimaatadaptatie en de energietransitie hoog op de agenda staan. Dat vraagt de inzet van iedereen.

Inwoners hebben een belangrijke rol in het verminderen van het energiegebruik en het duurzaam opwekken van energie in hun eigen huishouden. Energieverbruik kent elektriciteit en gas als belangrijkste energiebron. Als dit verbruik vermindert of de energie zelf wordt opgewekt, draagt dit bij aan de klimaatdoelstellingen.

De vraag is: hoe en waar begint u? Wij helpen u graag die eerste stap te zetten.

Ik wil aan de slag met….

Energiezuinige maatregelen voor mijn woning. Wat kunt u zelf doen om uw huis energiezuinig te maken?

Ik wil meer weten over..

> Subsidiemogelijkheden
Als u aan de slag gaat met het verduurzamen van uw woning komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidieregeling.

> Klimaatadaptatie
Het aanpassen van de omgeving aan de klimaatverandering.

> Biodiversiteit
Samen zorgen we voor een groene omgeving met meer planten en dieren.

> Aardgasvrij wonen

Alle woningen en bedrijven moeten uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Lees meer over hoe we aardgasvrij wonen gaan bereiken. 

energiebesparende mogelijkheden
aardgasvrij wonen
zonnepanelen

Energiezuinige mogelijkheden

De gemeente Borger-Odoorn vindt duurzaamheid belangrijk. Daarom stimuleren we woningeigenaren om hun huis energiezuiniger te maken. Dat kan door duurzaam energie op te wekken (bijvoorbeeld met zonnepanelen) maar ook door uw woning te isoleren.   

Drents Energieloket

Wil je aan de slag met het energiezuinig maken van je huis? Maar wil je nog meer informatie of weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan eens bij het Drents Energieloket. Het Drents Energieloket is een online platform waar de provincie Drenthe en alle gemeenten uit de provincie bij zijn aangesloten. Particulieren kunnen hier kosteloos en onafhankelijk advies krijgen. 

Duurzaam Bouwloket

Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u veel informatie over maatregelen die u kunt treffen (zoals isolatie, ventilatie en eigen energie opwekken).

Waardebon energiebesparende producten

Heeft u de waardebon van €50,- nog in huis? Hiermee kunt u energiebesparende producten aanschaffen, zoals ledlampen, tochtstrips, isolatiemateriaal en radiatorfolie. Kijk op www.haaldewarmteinhuis.nl voor deze en andere aantrekkelijke acties.   

Energiesubsidies

Als woningeigenaar kunt u soms subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen in uw eigen huis.

  • Bekijk de Subsidiecheck op de website van het Duurzaam Bouwloket. 
  • Kijk op Energiesubsidiewijzer.nl of er subsidies en aantrekkelijke leningen zijn waarmee u uw woning energiezuiniger kunt maken.
  • Op www.energiebespaarlening.nl van het Nationaal Warmtefonds kunnen Energiebespaarleningen (voor particulieren en VVE’s) worden aangevraagd. 
biodiversiteit
subsidiemogelijkheden
klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering wordt het warmer en natter. De grondwaterstand stijgt, huizen worden vochtiger en we hebben vaker wateroverlast.

Met klimaatadaptatie passen we ons hierop aan en beperken we de schade. Wist u dat u zelf al veel klimaatadaptatie maatregelen kunt treffen aan uw woning?

·         Neem eens een kijkje op de website www.laatunietverrassen.nl en doe de klimaatcheck.

Biodiversiteit

Je kunt thuis ook bijdragen aan het vergroten van de verschillende planten- en diersoorten om een groene leefomgeving te behouden. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren: 

  • Maak een geveltuintje. Een geveltuin is een smalle strook groen vlak langs de gevel, muur of schutting van de woning.
  • Vervang stenen in je tuin door planten. Meer groen helpt vogels, insecten en andere dieren. 

Kijk voor meer informatie op de website van www.steenbreek.nl