Ga naar de inhoud

Transitievisie warmte

Afbeelding flyer transitievisie warmte Borger-Odoorn

In 2050 moeten alle gebouwen in heel Nederland aardgasvrij zijn. Dit is afgesproken in het landelijk klimaatakkoord. Dat betekent dat we voor de gemeente Borger-Odoorn voor ruim 11.000 woningen en bijna 1.800 gebouwen een alternatief voor aardgas moeten vinden zodat we kunnen blijven verwarmen, koken of douchen.

Hoe we overstappen naar duurzame- en aardgasvrije warmte staat beschreven in de Transitievisie Warmte, ook wel TVW. Elke gemeente in Nederland moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben. Daarna volgen concrete acties om buurten en wijken aardgasvrij te maken. Betreft dat uw buurt of wijk? Dan nodigen wij u tegen die tijd uit om daarover met ons in gesprek te gaan. 

Download hier de volledige Transitievisie Warmte Borger-Odoorn

Waarom een Transitievisie Warmte?

In de meeste huishoudens is het op dit moment nog heel vanzelfsprekend dat er gekookt en verwarmd wordt met aardgas. Bij de verbranding van aardgas komt echter CO2 vrij, een gas dat zorgt voor de opwarming van de aarde en andere klimaatproblemen met zich meebrengt.

Om te voorkomen dat onze aarde meer dan 1,5 graad opwarmt willen we in Nederland voor 2050 van het aardgas af. Daarom hebben we een Transitievisie Warmte geschreven. Dat document is een onderzoek naar hoe we in Borger-Odoorn zo slim mogelijk van het aardgas af kunnen en toch kunnen blijven koken, warm douchen en warme voeten houden in de winter.

Wat houdt een Transitievisie Warmte in?

De Transitievisie Warmte geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de alternatieven voor aardgas in de gemeente Borger-Odoorn?
  • Welke oplossingen zijn er per woningtype om deze aardgasvrij te maken?
  • Hoe gaan we met de wijk/buurt aan de slag om deze aardgasvrij te maken?
  • Waarmee kunnen bewoners nu al aan de slag?

Een Transitievisie Warmte is in feite een gedetailleerde uitwerking van de regionale energie strategie (RES). Hierin worden de regionaal aanwezige duurzame energiebronnen en andere (rest)warmtebronnen in beeld gebracht en wordt vraag en aanbod op elkaar afgestemd.

De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte vast. Het Klimaatakkoord stelt dat gemeenten daarna elke 5 jaar, of zoveel eerder als nodig, de visie aanpassen aan de hand van nieuwe inzichten. Met behulp van goede ideeën van inwoners, bedrijven, belanghebbenden en de gemeente Borger-Odoorn scherpen we de Transitievisie Warmte de komende jaren verder aan. 

Meer weten over de transitievisie warmte?

Hoe gaan we verder?

Het tempo van de warmtetransitie in Borger-Odoorn wordt door de inwoners bepaald. Valthe en 2e Exloërmond hebben al aangegeven graag van start te gaan. De komende jaren gaan we het gesprek aan met andere wijken/dorpen. Willen zij ook al stappen zetten of liever nog even wachten? Met elkaar onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om van het aardgas af te gaan. Ook bekijken we met elkaar op welke termijn dit haalbaar is.

Dat wordt beschreven in wijkuitvoeringsplannen. Die wijkuitvoeringsplannen maken we samen. Met elkaar en in goed overleg. Niet voor niets is het uitgangspunt van onze Transitievisie Warmte: We beginnen daar waar energie zit!

Heeft u een vraag over deze transitie? Stuur dan een mail naar de programmamanager Duurzaamheid, via energietransitie@borger-odoorn.nl

Alvast zelf aan de slag gaan?

Woningeigenaren kunnen verschillende stappen nemen om hun woning te verduurzamen. Bijvoorbeeld door het isoleren van de woning en te zorgen voor goede ventilatie. Daarnaast zij er nog andere maatregelen die genomen kunnen worden. Zoals een douche met warmteterugwinning, het installeren van vloerverwarming, het koken op inductie of het nemen van zonnepanelen.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan voor een overzicht van de mogelijkheden op de pagina duurzaamheid

Wat het betekent voor uw situatie

Benieuwd wat de voorlopige Transitievisie Warmte voor u betekent? Geef dan in onze interactieve geografische kaart de volgende stappen aan:

  1. Selecteer of u eigenaar of huurder bent
  2. Selecteer uw woonplaats
  3. Selecteer uw straatnaam
  4. Selecteer uw huisnummer

Dan verschijnt aan de rechterkant een tekst waarin u kunt lezen wat de invloed van de Transitievisie Warmte op uw situatie is. U leest welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen om uw huis te verduurzamen en waar u terecht kunt voor advies.