Ga naar de inhoud

Minimavoorzieningen

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen de volgende voorzieningen: 

Voor wie

De minimavoorzieningen zijn bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering, of andere mensen met een laag inkomen uit werk, pensioen of een andere uitkering (bijvoorbeeld WW, WAO of Wajong). Of u in aanmerking komt voor een voorziening hangt af van uw inkomen en vermogen. Hebt u een te hoog inkomen of te veel geld op de bank, dan komt u niet in aanmerking. Voor alleenstaanden geldt een andere norm dan voor samenwonenden of echtparen. Heeft u vragen, neem dan contact op via 14 0591 of gemeente@borger-odoorn.nl

Aanvragen

Om gebruik te maken van de webwinkel vult u een aanvraagformulier in. Een papieren exemplaar kunt u opvragen bij het sociaal team in uw buurt. U kunt een aanvraag doen tot en met 31 oktober. Als deze wordt goedgekeurd ontvangt u van ons een brief met de toekenning en een e-mail met inloggegevens voor de webwinkel. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt, ontvangt automatisch inloggegevens voor de webwinkel.

Om in aanmerking te komen voor het jeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds of schulddienstverlening kunt u contact opnemen met het sociaal team. Ontvangt u op dit moment een bijstandsuitkering of een uitkering vanuit de IOAW/IOAZ? Neem dan contact op met Sociale zaken van de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591 (spreek in 'Emmen', vraag naar Sociale zaken).