Ga naar de inhoud

Normenbijlage

Of u in aanmerking komt voor een voorziening hangt af van uw inkomen en vermogen. Hebt u een te hoog inkomen of te veel geld op de bank, dan komt u niet in aanmerking. Voor alleenstaanden geldt een andere norm dan voor samenwonenden of echtparen.

In de normenbijlage januari 2020 vindt u de normbedragen voor de bijstand en 120% van de bijstandsnorm. Dat zijn de meest voorkomende maximumbedragen om voor regelingen in aanmerking te komen.

Deze normenbedragen worden gehanteerd bij de beoordeling van de volgende aanvragen: