Ga naar de inhoud

Alfabetisering

In Drenthe wonen ongeveer 7.000 mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven en meer dan 60.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Niet te zien

Het is niet aan iemand te zien of hij of zij moeite heeft met lezen en schrijven. Het gaat om jonge mensen en oudere mensen, mannen en vrouwen, rijk en arm, dorps- en stadsbewoners.

Er is wat aan te doen

In onze gemeente verzorgt het Drenthe College speciale lees- en schrijfcursussen voor volwassenen. Deze cursussen worden in kleine groepjes gegeven. Veel cursisten zijn blij dat ze de cursus zijn gaan volgen. Ze merken ineens dat ze niet de enige zijn. Ook is er uitgebreid aandacht voor iedereen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kunt gratis bellen met 0800–88 12345.
Zie ook de website van het Drenthe College (kijk onder: Volwassenenonderwijs > Educatie > Cursussen NT1).

Wat kan ik doen als kennis, familielid of bekende van iemand met een lees- en/of schrijfprobleem?

Vertel dat het helemaal niet raar is dat iemand moeite heeft met lezen of schrijven. Er zijn veel meer mensen met dit probleem. Wijs op de speciale cursussen bij het Drenthe College. Zeg er ook bij dat het er in die cursussen heel anders aan toe gaat dan vroeger op school. Veel ex-analfabeten die op latere leeftijd leren lezen en schrijven, ervaren zo’n cursus als een verademing.