Ga naar de inhoud

Preventieve logopedie

Communicatieproblemen en leerachterstanden voorkomen

Een goede taal- en spraakontwikkeling is heel belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan. Een kind dat meer taal en spraak tot zijn beschikking heeft, functioneert beter in de klas en in de thuissituatie en heeft meer kansen in de toekomst. We willen kinderen optimale kansen te geven onderwijs te volgen. En ook om hun plaats te vinden in de maatschappij. Daarom is leren praten, de taal gebruiken en lezen van groot belang.

Als we taal- en spraakproblemen in een vroeg stadium signaleren, kunnen we communicatieproblemen en leerachterstanden voorkomen. Goede ontwikkeling van de communicatie is belangrijk voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling. De gemeente zorgt daarom voor preventieve logopedie. De preventieve logopedist is er voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Zij werkt op het consultatiebureau en bezoekt alle basisscholen in de gemeente.

Logopedisch spreekuur op het consultatiebureau

Als achterstand in de taalontwikkeling vroeg wordt ontdekt kan een kind zonder problemen naar de basisschool. Het consultatiebureau, de peuterspeelzaal en de kinderdagopvang kunnen ouders met hun kind verwijzen naar het logopedisch spreekuur op het consultatiebureau. Daar kunnen de ouders hun zorgen over hun jonge kind bespreken met de preventieve logopedist van de gemeente. Ze krijgen adviezen over de ontwikkeling van de taal, de spraak en de mondmotoriek van hun kind.
Vraagt u zich af of u zich zorgen moet maken over uw kind dan kunt u deze checklist tot 4 jaar eens bekijken.  

Preventieve logopedie op de basisschool

Als u uw kind inschrijft op een basisschool in Borger-Odoorn dan krijgt u ook het toestemmingformulier voor de preventieve logopedie. De logopedist komt 1 à 2 keer per jaar in de kleutergroep van de school van uw kind. Samen met de leerkracht bekijkt zij welke kinderen moeten worden gezien. Als er een risico wordt gezien bespreekt de logopedist dit persoonlijk met de ouders.

Leerkrachten en ouders kunnen leerlingen van alle leeftijden aanmelden voor een logopedisch onderzoek. De leerkracht van uw kind wijst u hierin de weg.

Vraagt u zich af of u zich zorgen moet maken over uw kind dan kunt u deze checklist 4-12 jaar eens bekijken. 

Advies of begeleiding nodig?

Als er een probleem of risico wordt gesignaleerd kan de logopedist de ouders en de leidster of leerkracht adviezen geven. Als meer begeleiding nodig is, dan kan zij zorgen voor een verwijzing naar een praktijk voor logopedie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aanbod van logopedie door de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de preventieve logopedist, T (0591) 535 370 / 06 21 485 096 of logopedist@borger-odoorn.nl