Ga naar de inhoud

Subsidie

Speerpunt van het gemeentelijke subsidiebeleid is het realiseren van maatschappelijke effecten. Om in aanmerking te komen voor subsidie tellen dus niet zozeer zaken als hoeveel jeugdleden uw vereniging heeft of dat uw stichting een begrotingstekort heeft. Uitgangspunt is dat gesubsidieerde activiteiten een maatschappelijk effect hebben in onze gemeente (of ten bate van onze inwoners). Dat effect kan zijn dat meer kinderen in beweging komen, buurtgenoten elkaar beter begrijpen of mensen bijvoorbeeld kunnen genieten van een bijzondere theatervoorstelling. U kunt altijd met ons in gesprek gaan om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. 

Als uw activiteiten gericht zijn op een van de volgende 3 subsidiecategorieën kunt u subsidie aanvragen:

  1. Organiseren van eigen kracht en eigen inzet, en opbouwen en versterken van sociale netwerken
  2. Maatschappelijke kennismaking (jeugd) en preventie (met name sport en cultuur)
  3. (Gebieds)promotie en toerisme.

Eenmalige subsidie aanvragen (flexibel budget)

> Vraag eenmalige subsidie aan met DigiD

> Vraag eenmalige subsidie aan met eHerkenning (voor bedrijven) 

Subsidie Vitaal platteland aanvragen

Vitaal platteland is een regeling van de provincie Drenthe die uitgevoerd wordt door de 12 Drentse gemeentes. Een belangrijke voorwaarde van de provincie is dat de gemeente ook 50% bijdraagt. Het kan zijn dat u al subsidie ontvangt uit het gemeentelijk subsidiebudget. Dan kunt u dat in principe gebruiken. Of u kunt een aanvullende aanvraag doen voor een gemeentelijke subsidie (zie hierboven). Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de gemeente via 140591.

> Vraag subsidie Vitaal platteland aan met DigiD

> Vraag subsidie Vitaal platteland aan met eHerkenning (voor bedrijven)

Overige subsidies aanvragen

Voor de verbetering van uw leefomgeving kunt u subsidie aanvragen in het kader van het project Schoon, heel en veilig. 

> Vraag subsidie Schoon, heel en veilig aan met DigiD

> Vraag subsidie Schoon, heel en veilig aan met eHerkenning (voor bedrijven) 

Om subsidie aan te vragen voor de inrichting en verbetering van de Hunzevallei kunt u mailen naar gemeente@borger-odoorn.nl onder vermelding van ‘subsidie Hunzevallei’.

Meer informatie