Ga naar de inhoud

Beleidsregel voor maatschappelijke projecten lokale cultuursector 2021

Ten behoeve van de bestrijding van eenzaamheid bij jongeren en/of ouderen, als gevolg van de Corona maatregelen.

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

  1. Er is sprake van een rechtspersoon (met uitzondering van Muziek- en kunstzinnige vormingsdocenten), lokaal actief op het terrein van cultuur;
  2. Het project is effectief in het bestrijden van eenzaamheid;
  3. De organisatie / aanvrager heeft geen winstoogmerk;
  4. Aanvragen moeten binnen zijn voor 1 juni 2021;
  5. Aanvragen worden gedaan op een daartoe bestemd formulier, met een  sluitende begroting voor het project, dat plaatsvindt in 2021;
  6. Per instelling kan 1 aanvraag worden gedaan, waarbij duidelijk wordt aangegeven aan welke activiteiten het subsidiebedrag zal worden besteed;
  7. Er kan maximaal € 2.500 worden aangevraagd.

Aanvragen subsidie

Wilt u gebruik maken van deze subsidie, vul dan het aanvraagformulier (pdf) in.

Richtlijnen voor het proces

  • Een aanvraag kan pas in behandeling genomen worden als deze compleet is. Er wordt een hersteltermijn gegeven om de aanvraag compleet te maken. Indien de aanvraag niet binnen de hersteltermijn compleet is, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.
  • De afhandeling van aanvragen geschiedt op volgorde van binnenkomst (op = op). Zodra het plafond van € 25.000 bereikt is, wordt er een stop afgekondigd.

Voor zover deze beleidsregel niets regelt, is de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2017 van toepassing.