Ga naar de inhoud

Veiligheid

Voor bewoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente is een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde om prettig te wonen, te werken, te recreëren en te leven. De afgelopen jaren hebben we in Nederland een paar keer te maken gehad met rampen en zware ongevallen. Omdat er altijd een kans is – hoe klein dan ook – dat zich opnieuw een ramp of een zwaar ongeval voordoet, is het nodig dat we allemaal weten wat we moeten doen in zo'n geval. Iedere gemeente heeft een plan klaarliggen, waarin de gezamenlijke inzet van politie, brandweer en ambulancedienst is geregeld. Maar het is ook belangrijk dat u weet wat u zelf bij een ramp of zwaar ongeval moet doen.

Iedere maand oefenalarm van sirenes

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur hoort u het oefenalarm van de sirenes in onze gemeente. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Het gaat om een test, om na te gaan of de waarschuwingsapparatuur nog goed werkt. Om te voorkomen dat u van de test schrikt, laat de gemeente de sirene op een vaste dag en tijdstip afgaan: iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur. U hoort het waarschuwingssignaal dan één keer (1 minuut en 26 seconden).

Als de sirene gaat

Als de sirene meerdere malen achter elkaar te horen is, is er sprake van alarm. Er is dan beslist iets aan de hand. Het kan echter ook zijn dat u niet door de sirene maar op andere wijze wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld door een rondrijdende geluidswagen. Wat er ook aan de hand is, volg de instructies altijd op! Het is voor uw eigen veiligheid.

Ga naar binnen

Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen, zet uw radio of tv aan, sluit ramen en deuren en wacht verdere instructies af. Dat geldt voor iedereen. Dus ook als u buiten aan het werk bent, of aan het winkelen of onderweg in de auto. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven. Op school vertellen de leerkrachten uw kind wat zij moeten doen. Geef mensen die bij u aanbellen de gelegenheid om te schuilen. Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken. Bel in geen geval met het nationale alarmnummer 1-1-2 of met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales en mobiele netwerken kunnen dan overbelast raken, wat ernstige gevolgen heeft voor het op gang komen van de hulpverlening.

Speciale website crisis.nl

Op de landelijke website crisis.nl vindt u informatie over mogelijke rampen die kunnen gebeuren, met duidelijke ‘rampeninstructies’ om uit te printen. En zelfs een test om te kijken hoe goed u op een ramp voorbereid bent.
Meer weten over veiligheid, rampen en terrorismebestrijding?

Voor informatie kunt u ook onderstaande websites bekijken.

Informatie

Precies weten wat u moet doen als de sirene gaat? U leest het in de folder ‘Weet wat je moet doen als de sirene gaat’ en op de ‘Bewaarkaart' die u op een goed zichtbare plaats in uw huis kunt ophangen. Kijk ook eens op www.rijksoverheid.nl.